Raziskava in evalvacija

Program ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev je bil preizkušen s kvazieksperimentalno metodo s kontrolno skupino (učinki pred in po) v petih državah konzorcija (Slovenija, Hrvaška, Švedska, Avstrija, Portugalska), neposredna ciljna skupina pa so bili učitelji_ce (osnovne in srednje šole). Poleg tega smo vključili tudi ravnatelje_ice in šolske svetovalne delavce_ke.

Za oceno učinkov sistema ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev je bila v študiji uporabljena eksperimentalna zasnova z dvema skupinama: (A) kontrolna skupina brez intervence in (B) skupina, v kateri so učitelji_ce, ravnatelji_ce in drugo šolsko osebje sodelovali v programu ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev. Vrednotenje sistema ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev je bilo osredotočeno na eksperimentalno preverjanje domnevnih učinkov sistema, zlasti ali vodi k izboljšanju kompetenc SEDA. To eksperimentalno sumativno vrednotenje rezultatov je bilo dopolnjeno z različnimi metodološkimi pristopi za vključitev izkušenj in zaznav udeležencev_k v sumativno vrednotenje rezultatov in za formativne namene.


Baza podatkov

Ko uporabljate zbirko podatkov za svoje raziskovalne namene, jo prosimo citirajte na naslednji način:

Rožman, M., Roczen, N., Kozina, A., Dahlström, H., Matić Bojić, J., Tomé, G., & Paleczek, L. (2024). HAND IN HAND: Empowering Teachers Across Europe to Deal with Social, Emotional and Diversity Related Career Challenges - international dataset. https://doi.org/10.5281/zenodo.11949266

Evalvacijsko poročilo

Dokumentacija lestvic, uporabljenih v vprašalnikih