Inštitut za raziskave in informacije v izobraževanju Leibniz (DIPF)

Inštitut za raziskave in informacije v izobraževanju Leibniz (DIPF) je osrednja institucija na področju pedagoških raziskav in pedagoških informacij. DIPF podpira pedagoške raziskave in prakse, izobraževalne politike in administracijo tako na podlagi storitev znanstvene infrastrukture, kakor preko raziskav in evalvacij izobraževalnih sistemov. Raziskovalci in raziskovalke, ki sodelujejo pri tem projektu, so del Oddelka za kakovost učiteljev in učiteljic ter poučevanja, ki se ukvarja s kakovostjo in učinkovitostjo pedagoških procesov v učnih okoljih, šolah in na univerzah. Prednost imajo raziskave profesionalizacije pedagoškega osebja. DIPF je bil odgovoren za sumativno in formativno evalvacijo projekta: ROKA V ROKI: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost.

Spletna stran: http://www.dipf.de/en/dipf-news

Vloga v projektu:

Inštitut za raziskave in informacije v izobraževanju Leibniz (DIPF) je odgovoren za razvoj merjenja ter celotno zunanjo evalvacijo javno-političnega eksperimenta. To vključuje skrbno načrtovanje procesa evalvacije, vključno z določitvijo natančnih ciljev evalvacije ter razvojem merskih pripomočkov, skladnih s cilji evalvacije. Dodatno DIPF vodi celoten proces evalvacije (nadzor in priprava merjenj pred in po eksperimentu ter izvedba analize podatkov).

Projektna skupina:

Dr. Mojca Rožman (koordinatorka za DIPF, raziskovalka) https://www.dipf.de/en/institute/staff/rozman?set_language=en

Dr. Nina Roczen (koordinatorka za DIPF, raziskovalka) https://www.dipf.de/en/institute/staff/roczen-nina?set_language=en#0

Prof. Dr. Johannes Hartig (koordinator za DIPF, raziskovalec) https://www.dipf.de/en/institute/staff/hartig-johannes?set_language=en