Teoretično ozadje

Inovativnost projekta ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev zajema:

(1) Vsebino, ki združi in poveže paleto raznolikih tem:

- Socialne in čustvene kompetence, vključno z čuječnostjo;

- Prepoznavanje raznolikosti;

- Karierni razvoj;

- Dovzetnost in pozornost v odnosu do učenk in učencev.

(2) Proces: stalna podpora v obliki supervizije in spremljanja.

(3) Obliko: celo-letni pristop.

(4) Participativni razvoj: udeleženke in udeleženci aktivno sodelujejo pri razvoju in prenosu programa ROKA v ROKI in sistema ROKA V ROKI v razrede in šole ter pri oblikovanju ROKA v ROKI smernic za politiko in prakso.

(5) Timski pristop: poleg učiteljic in učiteljev z iste šole sodelujejo tudi ravnateljice in ravnatelji ter šolski svetovalni delavci in delavke.


Znanstveni članki


Teoretični pregled temeljnih konceptov projekta HAND: Opolnomočenje učiteljev je bil razvit v naslednjih znanstvenih člankih:


Spodaj lahko najdete več videoposnetkov, ki podrobneje razlagajo vsebino in temeljne koncepte.


Opolnomočenje učiteljic in učiteljev za spoprijemanje s kariernimi izzivi preko podpore socialnim in čustvenim kompetencam ter zavedanju različnosti

ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev (HAND:ET) se osredotoča na učitelje_ice, saj podpira njihov razvoj socialnih in čustvenih kompetenc ter zavedanje raznolikosti (SEDA), da bi jih usposobil za kompleksnost vsakdanjega profesionalnega življenja in jim omogočil prožno spopadanje z novimi izzivi. V ospredje postavlja dobro počutje učiteljev_ic, saj poudarja, kako razvijanje kompetenc SEDA hkrati spodbuja skrb za samopomoč učiteljev_ic in daje osrednjo vlogo glasovom učiteljev_ic.

Program za razvijanje kompetenc SEDA pri učiteljih in drugem šolskem osebju znotraj projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev se je izvajal na šolah v petih državah (Slovenija, Hrvaška, Švedska, Avstrija in Portugalska).

V tem videoposnetku soavtorica programa ROKA v ROKI, učiteljica in udeleženka programa s svojega vidika pojasnijo, kaj je v ospredju programa.


Kako stres vpliva na učitelje_ice in zakaj je pomembno, da se ga lotimo?

V tem videoposnetku soavtorica programa ROKA v ROKI, učiteljica in udeleženka programa s svojega zornega kota pojasnjujejo:

  • Kaj je stres?
  • Kako vpliva na učitelje_ice?
  • Kakšne so posledice stresa za učitelje_ice?
  • Zakaj se moramo osredotočiti na stres učiteljev_ic?
  • Kaj lahko storimo v zvezi z njim?

Zavzemimo se za destigmatizacijo stresa in duševnega zdravja v učiteljskem poklicu, da bomo lahko ustvarili spodbudno okolje za učitelje_ice in učence_ke.


Čuječnost za boljše poučevanje

V tem videoposnetku soavtorica programa ROKA v ROKI, učiteljica in udeleženka programa s svojega zornega kota govorijo o tem, kaj je čuječnost, kakšni so učinki vadbe čuječnosti in kako lahko pomaga učiteljem_icam pri njihovi praksi.

Oglejte si videoposnetek in se naučite, zakaj je dajanje prednosti čuječnosti bistvenega pomena za splošno dobro počutje učiteljev_ic in njihovo učinkovitost v razredu, ter nam pomagajte širiti informacije z zagovarjanjem podpore dobremu počutju učiteljev_ic in ustvarjanjem spodbudnega okolja tako za učitelje_ice kot za učence_ke.


Zavedanje raznolikosti

V tem videoposnetku soavtorica programa ROKA v ROKI, učiteljica in udeleženka programa s svojega zornega kota govorijo o tem, kakšna je povezava med socialno-čustvenimi kompetencami in zavedanjem raznolikosti, zakaj je pomembno samozavedanje in kako je program ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev pomagal učiteljem_icam pri pristopu k raznolikosti v razredu.


Empatično poslušanje

V tem videoposnetku trener programa ROKA v ROKI in udeleženka programa s svojega zornega kota govorita o empatičnem poslušanju, ki presega zgolj poslušanje; vključuje tudi razumevanje čustev, skrbi in perspektiv drugih.

Oglejte si videoposnetek in spoznajte vrednost empatičnega poslušanja, ki učiteljem_icam omogoča, da svoje učilnice spremenijo v prostore razumevanja, rasti in podpore ter tako oblikujejo svetlejšo prihodnost.