Inštitut za družboslovne raziskave Zagreb (ISRZ)

Inštitut za družboslovne raziskave Zagreb (ISRZ) ‒ Center za raziskave s področja vzgoje in izobraževanja in razvoj (CERD) izvaja družbeno pomembne, temeljne in aplikativne, kvantitativne in kvalitativne znanstvene raziskave zajemajoč različne vidike hrvaške družbe. Na ISRZ je zaposlenih več raziskovalk in raziskovalcev, od tega pet doktorskih študentk in študentov in 23 raziskovalk in raziskovalcev z doktoratom znanosti na področjih sociologije, psihologije, pedagoških znanosti, filozofije, političnih znanosti in kulturne antropologije. ISRZ se raziskovalno ukvarja s temami s področja mladih, izobraževanja, znanosti, religije, trajnosti, študije spolov in kulturnih študij. Center za raziskave s področja vzgoje in izobraževanja in razvoj (CERD) je raziskovalna enota na ISRZ, ki izvaja predvsem temeljne in aplikativne raziskave s področja izobraževanja. Poslanstvo Centra je preko raziskav izboljšati izobraževalne politike in izobraževanje na Hrvaškem. Center je na nacionalni in mednarodni ravni prepoznaven na področju interdisciplinarnih znanstvenih in razvojnih raziskav.

Spletna stran: http://www.idi.hr/en/

Vloga v projektu:

ISRZ je odgovoren za izvajanje programa ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev na Hrvaškem s podporo sistemskemu umeščanju rezultatov in ugotovitev projekta na nacionalni ravni. ISRZ vodi razvoj teoretičnega pregleda temeljnih konceptov ROKA V ROKI.

Projektna skupina:

Jelena Matić Bojić (koordinatorka za ISRZ, raziskovalka, trenerka)

Iris Marušić (raziskovalka, trenerka)

Ivana Pikić Jugović (raziskovalka, trenerka)

Mirta Mornar (raziskovalka, trenerka)

Iva Odak (raziskovalka, trenerka)

Saša Puzić (raziskovale, trener)

Dora Ranogajec (finančna podpora)