Spletni seminarji


1. Ali lahko merimo socialno-čustvene kompetence in zavedanje raznolikosti? Priložnosti in izzivi

Socialno-čustvenih kompetenc in zavedanja raznolikosti (kompetence SEDA) ni tako lahko meriti kot na primer bralne ali matematične kompetence, kljub temu pa se vse bolj poudarja pomen teh kompetenc in njihovega spodbujanja v šolah. Za učinkovito spodbujanje teh kompetenc so potrebni instrumenti za njihovo zanesljivo in veljavno merjenje. Na spletnem seminarju smo predstavili različne načine merjenja in razpravljali o izzivih, povezanih z različnimi tehnikami.


2. Podpora dobremu počutju učiteljev_ic: Ključni element za preprečevanje izgorelosti učiteljev_ic in opuščanje poklica

Dobro počutje učiteljev_ic je tema, ki je vse bolj v ospredju pozornosti raziskovalcev_k, oblikovalcev_k politik in vodstev šol. Obenem pa je tema pomembna tudi zaradi možnih posledic, ki segajo od večje delovne zavzetosti in navdušenja nad poučevanjem do zmanjšanja stresa, izgorelosti in opuščanje poklica pri učiteljih_cah.


3. Dialog med otroki in učitelji_cami: Sodelovalni pristop k bolj vključujočim učnim uram

Na spletnem seminarju "Dialog med otroki in učitelji-cami: Sodelovalni pristop k bolj vključujočim učnim uram" se bomo posvetili nekoliko drugačnemu pristopu k podpori učiteljem_icam pri odzivanju na raznolikost učencev v razredu, in sicer z izvajanjem modela sodelovalnega akcijskega raziskovanja - Inclusive Inquiry (Vključujoče raziskovanje).


4. Opolnomočenje izobraževalcev za sodobne izzive: razvijanje socialno-čustvenih kompetenc in ozaveščanja o raznolikosti (SEDA)

Spoznajte, kako lahko podpora razvoju socialno-čustvenih kompetenc, zavedanja raznolikosti (kompetence SEDA) ter drugih bistvenih spretnosti in kompetenc, na katerih temelji program HAND:ET, pomaga učiteljem_icam pri spoprijemanju s kompleksnostjo vsakdanjega kariernega življenja in jim omogoča prožno soočanje z novimi izzivi.