Odbor za izobraževanje Štajerske (OIŠ)

Odbor za izobraževanje Štajerske (OIŠ) je eden od devetih zveznih avstrijskih organov za upravljanje šol. Gre za zvezno ustanovo, ki je zadolžena za upravljanje vseh zveznih šol, v imenu deželne vlade pa tudi za pedagoško upravljanje vseh šol, ki jih upravlja dežela Štajerska. Na podlagi svojega pravnega statusa in deklaracije o šolskem razvoju v deželi Štajerski, OIŠ upravlja svoje šole in zaposlene v partnerstvu, spodbuja njihov nadaljnji razvoj, uporablja vire na pregleden in ekonomičen način ter podpira samoodgovornost. OIŠ izvršuje avstrijski šolski zakon, kar vključuje zagotavljanje kakovosti, šolski nadzor in nadzor izobraževanja. Poleg šolskega sistema OIŠ prispeva k izobraževalnemu sistemu z aktivno komunikacijo in sodelovanjem z izobraževalnimi ustanovami na vseh ravneh prek državnih meja za ustvarjanje skupnega razvoja na področju izobraževanja. Poleg vodenja kadrov v šolah se v tesnem sodelovanju z izbranimi šolami izvaja tudi upravljanje kakovosti in kontrola s strani šolskih voditeljev kakovosti. Tu se nahaja tudi šolska psihološka služba in pravno svetovanje. Avstrijski šolski zakon spodbuja avtonomno ustvarjalno svobodo zaposlenih v upravi in šolah, hkrati pa podpira dogovorjene standarde kakovosti, ki zagotavljajo primerljivost uspešnosti in izobrazbenih kvalifikacij na nacionalni in mednarodni ravni.

Spletna stran: https://www.bildung-stmk.gv.at

Vloga v projektu:

Vloga OIŠ je vzpostaviti stik med organizacijo, ki izvaja raziskavo na šolah, njenimi partnerji in štajerskimi šolami ter omogočati mreženje in povezovanje. OIŠ je posrednik pri prenosu rezultatov in ugotovitev projekta v štajersko izobraževalno okolje. Poleg tega je odgovoren za razširjanje rezultatov projekta vsem štajerskim učiteljicam in učiteljem. Velika mednarodna mreža OIŠ bo omogočila mednarodno prepoznavnost projekta.

Projektna skupina:

Maria Pichlbauer (koordinatorka za OIŠ)

Gisela Schneider

Mariia Stronska (raziskovalka)