Ministrstvo za znanost in izobraževanje (MZI)

Ministrstvo za znanost in izobraževanje (MZI) na Hrvaškem opravlja upravne in druge naloge v zvezi z predšolskim izobraževanjem, osnovnim in srednjim izobraževanjem doma in v tujini; razvija in izvaja kurikularno reformo; odobri učbenike in uvede predpise in standarde ter druge zahteve izobraževalnega dela; spodbuja razvoj šolskega sistema; dela na izboljšanju standardov učenja in poučevanja; opravlja inšpekcijske preglede; ustanavlja izobraževalne ustanove in spremlja pravne vidike njihovega delovanja; zagotavlja sredstva in možnosti za izobraževalno delo; omogoča otrokom, mladostnikom in odraslim, da pridobijo tehnične spretnosti in kompetence; podpira organizacije, ki vlagajo v izobraževanje. Ministrstvo za znanost in izobraževanje opravlja tudi upravne in strokovne naloge v zvezi z izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja izobraževanja ter razvojem strokovnih podlag za osnutke strategij, zakonov in predlogov ter drugih predpisov iz svoje pristojnosti. Ministrstvo pripravlja in spremlja izvajanje ukrepov in aktivnosti nacionalnih strateških dokumentov na področju izobraževanja ter jih usklajuje s smernicami mednarodnih strateških dokumentov. Sodeluje pri spremljanju, izboljševanju in razvoju dela agencije, pristojne za izobraževanje, agencij, pristojnih za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih, in agencij, odgovornih za mobilnost in programe Evropske unije. Tako agenciji, Agencija za izobraževanje in usposabljanje učiteljic in učiteljev in Agencija za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih, organizirata in izvajata poklicni razvoj izobraževalnih delavk in delavcev in direktoric in direktorjev v skladu z Zakonom o Agenciji za izobraževanje in usposabljanje učiteljic in učiteljev (Uradni list, št. 85/2006 ) in Zakonom o Agenciji za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih (Uradni list, št. 24/2010).

Spletna stran: https://mzo.gov.hr/

Vloga v projektu:

Glavna vloga MZI bo sistemska podpora pri uporabi in razširjanju rezultatov projekta. To pomeni, da bo MZI odgovoren, da bodo predlagane smernice za politiko in prakso v skladu z najnovejšimi mednarodnimi, EU in nacionalnimi trendi. Cilj je, da bodo HAND: opolnomočenje učiteljic in učiteljev smernice za politiko in prakso nadgradile nacionalne razvojne naloge na tem področju in da bodo vključene v razpravo z relevantnimi deležniki. MZI bo zagotovil sistemsko podporo rezultatom projekta.

Projektna skupina:

Hrvoje Bakić, (koordinator za MZI, administrativna podpora) vodja sektorja za podporo in razvoj izobraževalnega sistema; hrvoje.bakic[at]mzo.hr

Gordana Galić, (administrativna podpora), višja strokovna svetovalka, Služba za razvoj učnih načrtov in učbenikov, Sektor za podporo in razvoj izobraževalnega sistema; gordana.galic[at]mzo.hr

Valerija Stjepanović, (tehnična podpora), strokovna sodelavka, oddelek za finančne zadeve; valerija.stjepanovic[at]mzo.hr