Zakaj to počnemo? (vizija)

Projekt ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev predpostavlja, da bo sistem ROKA v ROKI (celosten sistem podpore skozi celo šolsko leto), pripomogel k izboljšanju socialnih in čustvenih kompetenc ter prepoznavanja raznolikosti.

Socialne in čustvene kompetence učiteljic in učiteljev, vključno z (a) samozavedanjem, (b) samouravnavanjem, (c) socialnim zaznavanjem, (d) odnosnimi spretnostmi, (e) odgovornim odločanjem, skupaj z (f) odnosno kompetentnostjo in (g) prepoznavanjem raznolikosti (CASEL, 2013; Kozina idr., 2020), so ključne kompetence prihodnosti, ki učiteljicam in učiteljem omogočajo učinkovitejše zasledovanje lastnih poklicnih ciljev, ustvarjanje učinkovitih učnih okolij s pozitivno razredno in šolsko klimo, ter nenazadnje učinkovito delo v strokovnih skupinah. Hkrati te kompetence podpirajo razvoj istih kompetenc pri učenkah in učencih.

Projekt ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev odgovarja na naslednje izzive povezane z učiteljskim poklicem, ki so izpostavljeni na ravni EU in na ravni mednarodnih raziskav:

(1) Poučevanje v spreminjajočem se in raznolikem okolju;

(2) Spodbujanje sodelovanja učiteljic in učiteljev;

(3) Podpiranje poklicne poti učiteljic in učiteljev;

(4) Učinkovitost, sodelovanje pri in osredotočenost na stalni poklicni ravzoj;

(5) Obravnavanje prepoznanih potreb učiteljic in učiteljev;

(6) Podpiranje socialnih in čustvenih kompetenc učiteljic in učiteljev.

Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) (2013). The 2013 CASEL Guide: Effective social and emo on- al learning programs-preschool and elementary school edition. Chicago, IL: Author.

Kozina, A. (2020). Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe. Relationships matter. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. Available at: https://www.verlagdrkovac.de/volltexte/978-3-339-11406-8.htm