Univerza v Lizboni (ULisboa)

Univerza v Lizboni (Ulisboa) je največja in najbolj prestižna univerza na Portugalskem in je ena vodilnih evropskih univerz. Kot dedinja bogate univerzitetne tradicije, ki sega več kot sedem stoletij nazaj, je Ulisboa svoj trenutni status pridobila julija 2013 po združitvi nekdanjih Universidade Técnica de Lisboa in Universidade de Lisboa. Ulisboa združuje različna področja znanja in ima privilegiran položaj za omogočanje sodobnega razvoja znanosti, tehnologije, umetnosti in humanistike. Kakovost poučevanja, raziskovanja, inovativnosti in kulture na Ulisboo privablja vse več talentov z vsega sveta.

Spletna stran: https://www.ulisboa.pt/

Vloga v projektu:

Ulisboa bo odgovorna za izvajanje programa ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev na Portugalskem ter sodelovala pri sistemskem umeščanju rezultatov in ugotovitev projekta na Portugalskem. Več raziskovalcev skupaj s trenerji in trenerkami programov ROKA v ROKI bo neposredno vključenih v projekt. Ulisboa bo tesno sodeloval z ACM (Visoka komisija za migracije) in IPDJ (Portugalski inštitut za mladino in šport) kot nacionalnima partnerjema.

Projektna skupina:

Gina Tomé (koordinatorka za Ulisboa)

Margarida Gaspar de Matos (raziskovalka)

Celeste Simões (raziskovalka)

Andreia Sousa (finančna podpora)

Tânia Gaspar (raziskovalka)

Inês Camacho (raziskovalka)

Marta Reis (trenerka)

Cátia Branquinho (raziskovalka)

Susana Gaspar (raziskovalka)