Pedagoški inštitut (PI)

Pedagoški inštitut (PI) je bil ustanovljen leta 1965 in je osrednja institucija za raziskovanje vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. PI izvaja temeljne raziskave ter razvojne in aplikativne projekte v vseh sektorjih vzgoje in izobraževanja. PI, kot javni raziskovalni zavod, opravlja svojo dejavnost v okviru nacionalnega raziskovalnega programa (1999‒2019). Raziskovalke in raziskovalci, zaposleni na inštitutu, redno objavljajo znanstvena dela z rezultati temeljnih raziskav in preglednih člankov, torej teoretičnih in empiričnih del, ki prispevajo k razvoju pedagoških teorij in pedagoške prakse. Na inštitutu deluje okoli 35 strokovnjakinj in strokovnjakov iz različnih področij, ki pokrivajo različne teme in metodološke pristope raziskovanja na področju vzgoje in izobraževanja (pedagogika, andragogika, sociologija, psihologija, filozofija, antropologija, retorika in argumentacija, politične vede, …). Slednje omogoča Pedagoškemu inštitutu multidisciplinarni pristop in s tem pregled in odgovarjanje na raziskovalna vprašanja iz različnih perspektiv.

Spletna stran: http://www.pei.si/

Vloga v projektu:

PI je koordinator projekta ROKA v ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev in je neposredno odgovoren za vodenje in upravljanje projekta ter v tem okviru tudi za vodenje in upravljanje raziskav na šolah. Kot koordinator projekta bo PI neposredno vključen v vse projektne aktivnosti.

Projektna skupina:

Dr. Ana Kozina (vodja projekta, vodja raziskave v Sloveniji, raziskovalka, trenerka) https://www.pei.si/zaposleni/kozina-ana/ https://www.researchgate.net/profile/Ana-Kozina

Dr. Urška Štremfel (raziskovalka) https://www.pei.si/zaposleni/stremfel-urska/

Dr. Tina Vršnik Perše (raziskovalka, trenerka) https://pef.um.si/kontakt/izr-prof-dr-tina-vrsnik-perse/

Dr. Klaudija Šterman Ivančič (raziskovalka, trenerka) https://www.pei.si/zaposleni/sterman-ivancic-klaudija/

Mag. Ana Mlekuž (raziskovalka, trenerka) https://www.pei.si/zaposleni/mlekuz-ana/

Manja Veldin (raziskovalka, trenerka) https://www.pei.si/zaposleni/veldin-manja/

Igor Peras (raziskovalec, trener) https://www.pei.si/zaposleni/peras-igor/

Tina Pivec (raziskovalka) https://www.pei.si/zaposleni/pivec-tina/

Dr. Katja Košir (trenerka) https://ff.um.si/oseba/katja-kosir/

Dr. Janja Tekavc (trenerka) https://pef.um.si/kontakt/doc-dr-janja-tekavc/

Mag. Suzana Geržina (finančna podpora) https://www.pei.si/zaposleni/gerzina-suzana/

Kristina Žnidaršič (finančna podpora) https://www.pei.si/zaposleni/znidarsic-kristina/