Univerza v Gradcu (Uni Graz)

Univerza v Gradcu (Uni Graz), ustanovljena leta 1585, je druga najstarejša univerza v Avstriji. Z okoli 31.000 študentkami in študenti in 4.300 zaposlenimi je ena največjih visokošolskih institucij v Avstriji. Je celovita univerza, ki ponuja okoli 120 študijskih programov na 76 inštitutih, ki so organizirani na šestih fakultetah. Univerza je vključena v široko mednarodno delovanje in je vključena v številne globalne mreže (npr. Coimbra Group in Utrecht Network). S temi omrežji in različnimi projekti in aktivnostmi je povezana s približno 500 mednarodnimi partnerskimi institucijami. Strokovno znanje univerze vključuje izvajanje in upravljanje mednarodnih raziskovalnih in izobraževalnih projektov s partnerji z vsega sveta. Je članica »Arqus European University Alliance«, ki prejema sredstva EU v okviru akcije Erasmus+ »Evropske univerze«. V svojih mednarodnih projektnih dejavnostih se univerza zavzema za prenos znanja in izkušenj ter razvoj in izvajanje projektnih ciljev v korist in napredek v visokem šolstvu. V temeljnih in aplikativnih raziskavah univerza neguje tematsko in metodološko raznolikost znotraj mreže mednarodnega sodelovanja in gradi svoj profil z določanjem raziskovalnih fokusov ob upoštevanju družbeno pomembnih raziskovalnih vprašanj. Še posebej pa se na univerzi spodbuja inovativne interdisciplinarne raziskave ter sodelovanja.

Spletna stran: https://www.uni-graz.at/en/

Vloga v projektu:

Uni Graz je partner v projektu in vodi področje zagotavljanja kakovosti projekta ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev. Uni Graz je odgovoren za izvajanje raziskave v avstrijskih šolah. UniGraz ima bogate izkušnje z evalvacijskimi projekti in bo tesno sodeloval z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in raziskave na nacionalni ravni in z Odborom za izobraževanje Štajerske ter Zasebno visokošolsko šolo za izobraževanje učiteljev škofije Graz-Seckau na regionalni ravni. Uni Graz bo tudi spremljal promocijo in uporabo rezultatov in ugotovitev projekta v Avstriji.

Projektna skupina:

Univ.-Prof. Dr.phil. Barbara Gasteiger-Klicpera (koordinatorka za Uni Graz, raziskovalka) https://bildungsforschung.uni-graz.at/de/institut/arbeitsbereiche-und-zentren/integrationspaedagogik-und-heilpaedagogische-psychologie/team/gasteiger-klicpera-barbara-univ-profin-drin/

Ass.-Prof. Mag.phil. PhD Lisa Paleczek (koordinatorka za Uni Graz, raziskovalka, trenerka) https://bildungsforschung.uni-graz.at/de/institut/arbeitsbereiche-und-zentren/integrationspaedagogik-und-heilpaedagogische-psychologie/team/paleczek-lisa-maga-mestre-phd/

Mag.a Christina Oswald, MSc (raziskovalka, trenerka) https://bildungsforschung.uni-graz.at/de/institut/arbeitsbereiche-und-zentren/integrationspaedagogik-und-heilpaedagogische-psychologie/team/oswald-christina-msc-mag.a-ba./

Valerie Fredericks, BA (raziskovalka, trenerka) https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx;design=pl;header=max;lang=de/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=2CFC9DBFBCA4497D&pPersonenGruppe=3

Dominik Pendl, MSc (trener) https://bildungsforschung.uni-graz.at/de/institut/arbeitsbereiche-und-zentren/integrationspaedagogik-und-heilpaedagogische-psychologie/team/pendl-dominik-msc/

Franziska Reitegger, MSc (trenerka) https://bildungsforschung.uni-graz.at/de/institut/arbeitsbereiche-und-zentren/integrationspaedagogik-und-heilpaedagogische-psychologie/team/reitegger-franziska-msc/

Daniela Ender, MSc (trenerka)

Michaela Wright, MSc (trenerka) https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx;design=pl;header=max;lang=de/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=E65515E37603DB75&pPersonenGruppe=3

Jessica Berger, BA (trenerka)

Katharina Prinz, BA (trenerka)