Univerza v Aarhusu (AU)

Danski center za čuječnost (DCM) je bil ustanovljen leta 2013 kot del Oddelka za klinično medicino na Univerzi Aarhus (AU), ki ga financira danski Trygfonden. Izvajamo raziskave o stresu in zmanjševanju stresa ter na dokazih temelječe treninge čuječnosti (MBSR in MBCT) in sočutja (CCT). DCM je edina ustanova na Danskem, ki izobražuje mednarodno certificirane učiteljice in učitelje čuječnosti. To počnemo v sodelovanju z Univerzo Brown (MBSR) in Univerzo Oxford (MBCT). Poleg tega nudimo izobraževanje učiteljic in učiteljev v CCT v sodelovanju z univerzo Stanford. Delamo na družbeni ravni, da bi povečali znanje in uporabo intervencij, ki temeljijo na čuječnosti, v danskem zdravstvu, šolah, kazenskem pravosodju in na delovnih mestih. To počnemo za izboljšanje duševnega zdravja posameznikov, organizacij in družbe na splošno. Univerza Aarhus (AU) je med desetimi najboljšimi univerzami, ustanovljenimi v zadnjih 100 letih. Ima dolgo tradicijo partnerstev z nekaterimi najboljšimi svetovnimi raziskovalnimi institucijami in univerzitetnimi mrežami. AU je močno zavezana razvoju družbe, kar se uresničuje s sodelovanjem z vladnimi agencijami in institucijami ter poslovno skupnostjo. Cilj univerze je prispevati k reševanju kompleksnih globalnih izzivov, s katerimi se sooča svet. Univerza si zato prizadeva združiti visoko raven akademskih standardov svojih raziskovalk in raziskovalcev s sodelovanjem prek disciplinarnih meja, da bi združila raziskave na nove načine in reševala izzive v tesnem stiku s svetom okoli nas.

Spletna stran: https://mindfulness.au.dk/

Vloga v projektu:

DCM na Univerzi v Aarhusu je odgovoren za proces usposabljanja trenerk in trenerjev na področju socialnih in čustvenih kompetenc ter za spremljanje usposabljanj za učiteljice in učitelje in drugega šolskega osebja v sistemu ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev. DCM ima strokovno znanje pri razvoju in izvajanju programov usposabljanja učiteljic in učiteljev v različnih oblikah ter preverjanju njihove učinkovitosti. Poleg tega ima DCM strokovno znanje na področju duševnega zdravja, komunikacije in odnosov. DCM bo prevzel vodstvo pri razvoju novih vsebin usmerjenih na socialne in čustvene kompetence s poudarkom na odnosni kompetentnosti znotraj programov ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljev in učiteljic. DCM bo skupaj z MIUN odgovoren tudi za usposabljanje trenerk in trenerjev ter stalno supervizijo v obdobju raziskav na šolah.

Projektna skupina:

Katinka Gøtzsche (koordinatorka za UA, razvijalka vsebin, učiteljica, supervizorka) https://mindfulness.au.dk/en/about-us/contact-us/employees/

Heidi Berg Nielsen (razvijalka vsebin, učiteljica, supervizorka) https://mindfulness.au.dk/en/about-us/contact-us/employees/

Lone Overby Fjorback (vodja projekta na AU, razvijalka vsebin, učiteljica, supervizorka) https://mindfulness.au.dk/en/about-us/contact-us/employees

Stina Svejbæk Eriksen (podpora pri gradivih), https://mindfulness.au.dk/en/about-us/contact-us/employees

Steffen Lund Skov Madsen (podpora pri gradivih), https://mindfulness.au.dk/en/about-us/contact-us/employees

Anne Mette Kvist Vester (administrativna in finančna podpora)