Smernice za politiko in prakso

Na podlagi evalvacije sistema ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učitelje za razvoj SEDA kompetenc (pri celotnih šolskih timih) in opravljene analize politik smo razvili Priporočila projekta ROKA v ROKI za politiko in prakso v EU in drugih državah (ki ne sodelujejo v projektu).

Glavni cilj je bil poiskati rešitve na ravni sistema za podporo razvoju SEDA kompetenc v EU. V smernicah so navedena priporočila na ravni EU in za posamezne države, ki na podlagi dokazov obravnavajo strukturne težave današnjega učiteljskega poklica. V njih so opisani pogoji, potrebni za razširjanje, prenosljivost in trajnost rezultatov projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev na širšem področju kompetenc učiteljev SEDA in poklicnega razvoja učiteljev.

Več informacij najdete v dokumentu tukaj.

HiH_Policy_Guidelines_SVN_FINAL-1