Smernice za politiko in prakso

ROKA v ROKI smernice za politiko in prakso bodo razvite z namenom sistemske umestitve rezultatov projekta v politike EU in držav članic na področju izobraževanja. Smernice bodo temeljile na rezultatih evalvacije učinkov sistema ROKA V ROKI ter na rezultatih primerjalne raziskave politik umeščanja socialnih, čustvenih kompetenc ter prepoznavanja raznolikosti v nacionalnih izobraževalnih sistemih EU.

Končni cilj je predstaviti model sistemskih rešitev za vključitev socialnih, čustvenih kompetenc ter prepoznavanja raznolikosti v vzgojo in izobraževanje v državah članicah EU.

Skupaj s smernicami za politiko in prakso bo oblikovan tudi načrt za prihodnje raziskave na tem področju znotraj programov EU.