Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je odgovorno za opredelitev strateških in razvojnih ciljev s področja osnovnošolskega, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti v Sloveniji. Natančneje, v povezavi z izobraževanjem, opredeljuje strokovne podlage za sprejem političnih dokumentov na področju izobraževalne politike, pripravlja zakone in izvaja predpise o izobraževalni politiki. MIZŠ vzpostavlja in krepi sistem celovitih analiz, spremlja stanje in razvoj v izobraževanju, razvija nova orodja za doseganje ciljev izobraževalne politike in načrtuje potrebna finančna sredstva za izobraževanje. MIZŠ prek različnih direktoratov pokriva vsa področja izobraževanja (od predšolskega do univerzitetnega).

Spletna stran: http://www.mizs.gov.si/en/

Vloga v projektu:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je, skupaj s hrvaškim nacionalnim in avstrijskim regionalnim ministrstvom, odgovorno za razvoj ROKA V ROKI smernic za politiko in prakso ter za sistemski premislek o uporabi rezultatov in dognanj projekta na nacionalni ravni in širše. To pomeni, da je MIZŠ skupaj z drugima dvema ministrstvoma odgovoren, da bodo predlagane smernice v skladu z najnovejšimi mednarodnimi in EU trendi ter da bodo priporočila nadgradila nacionalne razvojne naloge na tem področju.

Projektna skupina:

Aleš Ojsteršek (koordinator za MIZŠ)

Dr. Stanka Lunder Verlič (raziskovalka)

Mija Javornik (raziskovalka)