Sposobnost sprejemanja edinstvenosti vseh posameznikov v različnih dimenzijah
novice in dogodki
Beskuren

Helene Dahlström je z nami delila svoje misli in ideje o pomenu komponente zavedanja različnosti v projektu in programu usposabljanja.

Predstavitev konzorcija »ROKA v ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev« in kompetenc SEDA (socialnih in čustvenih kompetenc (SE), čuječnosti in zavedanja različnosti (DA)) je serija spletnih člankov, ki bodo redno objavljeni na spletni strani projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev in družbenih omrežjih projekta (FB, TW). Projektne partnerje bomo predstavili skozi kratke intervjuje s člani projektnih skupin na teme s področja njihovega strokovnega znanja, ki je povezano in relevantno tudi za glavno temo projekta ROKA v ROKI, torej za socialne in čustvene kompetence ter zavedanje različnosti (SEDA) za opolnomočenje učiteljev_ic v šolah.


Univerza v Srednji Švedski (MIUN – Mid Sweden University) je sodelovala tudi pri prvem projektu ROKA v ROKI: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost – celostni pristop (ROKA v ROKI), ki je bil prepoznan kot eden izmed desetih najinovativnejših projektov EU, ki obravnavajo privlačnejše poklicne poti učiteljev in vodij šol, in je predhodnik projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev. V prejšnjem projektu je bil poudarek na gradnji in podpori vključujočega učnega okolja za podporo v času povečanih migracij v Evropo in je temeljil na socialnem in čustvenem učenju v kombinaciji s med(trans)kulturnimi kompetencami in celostnim pristopom šole.

V projektu ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev lahko prepoznamo premik poudarka na podporo in opolnomočenje učiteljev ter krepitev njihovega dobrega počutja in spodbujanje skrbi zase.

Ali je ta pristop (opolnomočenje in podpora učiteljev preko razvijanja socialno-čustvenih in odnosnih kompetenc) z vidika strokovnjakinje na fakulteti za izobraževanje učiteljev priznan v procesu izobraževanja učiteljev in ali vidite potrebo po takšni podpori med vašimi študenti ali celo kolegi?

- Da, jasno vidim potrebo po tem, da bi bilo dobro počutje učiteljev bolj priznano v celotnem izobraževanju učiteljev na Švedskem. Trenutno je največji poudarek na dobrobiti učencev. Seveda je dobrobit učencev pomembna tako za njihovo zdravje kot za njihovo učenje, vendar pa je učiteljeva sposobnost ustvarjanja odnosov prav tako predpogoj za učenje učencev in za možnosti učiteljev, da kar najbolje opravljajo svoje prihodnje poklicne vloge. Ob tem mislim, da je še vedno veliko prostora za izboljšave na področju vključevanja socialnega, čustvenega in odnosnega učenja za krepitev bodočih učiteljev preden vstopijo v to vlogo. Na žalost se je izkazalo, da so učitelji skupina, ki je močno izpostavljena stresu in se ne počuti opremljena za spopadanje z vsemi izzivi, s katerimi se vsak dan srečuje pri svojem delu. Odgovor na vprašanje, ali vidim potrebo po takšni podpori tudi med kolegi, je da. Moji kolegi so prav tako učitelji in doživljajo podobne izzive in izkušnje stresa kot učitelji v vrtcih in osnovnih šolah. Če se bolj osredotočimo na krepitev učiteljev v njihovi poklicni vlogi in poskušamo doseči, da se učitelji dobro počutijo ter se počutijo opremljeni za spopadanje z izzivi, ki jih prinaša učiteljski poklic, bodo imeli koristi tudi naši učenci. To je tudi osnovna ideja našega projekta.

Kot ste že omenili, je prvi projekt ROKA v ROKI med drugim temeljil na teoretičnem okviru med(trans)kulturnih kompetenc, v trenutnem projektu ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev pa se ukvarjate s konceptom zavedanja različnosti (DA). Kakšne so razlike med tema dvema konceptoma in zakaj je zavedanje različnosti boljši koncept za projekt ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev in njegov glavni cilj: podpirati in opolnomočiti učitelje za izzive 21. stoletja?

- Živimo v družbi, za katero je značilna različnost, in šole so del te družbe. Koncept medkulturnosti ni bil dovolj širok, da bi zajel vse, kar mislimo z različnostjo. Pravzaprav smo se v prejšnjem projektu osredotočili na več vidikov različnosti kot tudi na medkulturnost. Zato se nam je zdel koncept zavedanja različnosti primernejši. Zavedanje različnosti zadeva vrednote, norme, predstave in predsodke ljudi o njihovi lastni pripadnosti in pripadnosti drugih. Poleg tega zavedanje različnosti razumemo kot sposobnost sprejemanja edinstvenosti vseh posameznikov v več dimenzijah, kot so verska prepričanja, etnična pripadnost, starost, spol, telesne sposobnosti, posebne potrebe, politična prepričanja in socialno-ekonomski status, pri čemer ne smemo pozabiti, da so te dimenzije med sabo v interakciji in se združujejo pri oblikovanju socialnih identitet ljudi.

Verjamemo, da lahko učitelji z večjim zavedanjem različnosti bolj zavestno izbirajo, kako se soočiti z različnostjo v razredu in jo spodbujati. Zato je treba ideje v programu razumeti kot orodje za učitelje, ko razmišljajo o svojem poučevanju z vidika zavedanja različnosti.

Kot ena od soavtoric programa ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev za učitelje in šolsko osebje ter strokovnjakinja za usposabljanje učiteljev, katere so glavne posebnosti tega programa, ki obravnava zavedanje različnosti učiteljev, zaradi katerih izstopa, in kaj je ključno, da je tovrstni program učinkovit?

- Tako kot pri socialnem, čustvenem in odnosnem učenju menim, da je zelo pomembno najprej razumeti samega sebe, kakšne predsodke imam in od kod izvirajo. Da bi razumel in spoznal druge ljudi, moraš najprej razumeti in spoznati sebe, svoje vrednote in predsodke. Poleg tega je v šolah in družbah nujno govoriti tudi o različnosti, normah in privilegijih. Priznati obstoj privilegijev je prvi korak k ozaveščenosti o enakosti v razredih in skupnostih, od tam pa se lahko začne delati za enakost v svojem razredu. To je eden od razlogov, zakaj si je treba prizadevati za povečanje radovednosti do drugih. Radovednost do drugih je eden od temeljev za boljše razumevanje drugih ljudi, njihovih vrednot in dejanj. Prepričani smo, da sta empatična radovednost do drugih in pripravljenost delati na razvijanju te radovednosti ključnega pomena za učinek programa. Program vsebuje več elementov, v katerih se vadi empatična radovednost.

Program ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev se bo izvajal v petih državah konzorcija: Avstrija, Hrvaška, Portugalska, Slovenija in Švedska, kar pomeni pet različnih nacionalnih in kulturnih kontekstov. Ali je bilo težko najti edinstveno formulo, ki naj bi zadovoljila potrebe tako različnih skupin učiteljev, in ali je to mogoče izkoristiti kot prednost?

- Da, bilo je zahtevno in nemogoče je bilo ustvariti formulo, ki bi lahko obravnavala šolske kontekste vseh držav. Najprej smo pripravili osnutek programa, ki smo ga preizkusili z vsemi trenerji iz vseh držav. Po preizkušanju smo zbrali povratne informacije trenerjev. Iz teh povratnih informacij smo se veliko naučili o pomenu prilagajanja kontekstom različnih držav. To je bilo tudi eno od spoznanj pri prejšnjem projektu ROKA v ROKI, kako pomembno je prilagoditi vaje skupini učencev ali skupini učiteljev, ki jih imate, vendar še vedno ostati zvest prvotnim zamislim programa. Kljub temu je potrebno nekatere vaje in teorije izpeljati in razložiti nespremenjene, da se zagotovi zvestoba programu, katere so te, je trenerjem izrecno pojasnjeno v programu za učitelje.


Helene Dahlström je del ekipe MIUN v sklopu projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev, ki se ukvarja zlasti z vsebinami, namenjenimi zavedanju različnosti. Helene je doktorirala na področju izobraževanja s posebnim poudarkom na multiliterarnosti, vključujočem izobraževanju in različnosti v razredu, ustvarjanju digitalnih besedil in multimodalnosti. Helene bo kot učiteljica in vzgojiteljica otrok s posebnimi potrebami na oddelku za izobraževanje učiteljev in raziskovalka na oddelku za izobraževanje ter članica projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev z nami delila svoje misli in ideje o pomenu komponente zavedanja različnosti v projektu in programu usposabljanja.


Univerza v Srednji Švedski (MIUN) je javna univerza, ki se nahaja sredi Švedske. MIUN ponuja širok spekter izobraževanj in raziskav ter obsežno izobraževanje na daljavo. Izobraževanje in raziskovanje na MIUN je obogateno z razširjenim sodelovanjem z deležniki na nacionalni in mednarodni ravni. MIUN ima približno 24 500 študentov in 1 200 zaposlenih. Izobraževanja zajemajo mnoga področja - družbene vede, behavioristične vede, mediji, zdravstvo, izobraževanje učiteljev, informacijska tehnologija, znanost, dizajn, tehnologija ter jeziki in drugi humanistični predmeti. Ena od značilnosti univerze MIUN je osredotočenost na e-učenje in izobraževanje na daljavo, zaradi česar visokošolsko izobraževanje omogoča več ljudem, zlasti na podeželju severne Švedske. Ena največjih institucij na univerzi je oddelek za izobraževanje s fakulteto za usposabljanje učiteljev. Pedagoška ustanova lahko ponudi široko paleto raziskovalnih izkušenj na naslednjih področjih: razvoj šole in inkluzivno izobraževanje, ocenjevanje kognitivnih in čustvenih kompetenc, digitalno učenje, kvantitativne metode, učenje drugega jezika, poučevanje večjezičnih učencev, didaktične raziskave na področju znanosti, matematike in razvoja branja ter raziskave v razredu.

Sundsvall_SP_9861

MIUN je vodilna ustanova na Švedskem na področju mednarodnih raziskav znanja, ena od nacionalnih univerz, odgovornih za izobraževanje učiteljev na Švedskem, in pooblaščeni organ občinskega sveta za izobraževanje v Sundsvallu. Na univerzi Mid Sweden University deluje več različnih raziskovalnih skupin na različnih področjih. Ekipa projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev je del raziskovalne skupine Šolske in izobraževalne raziskave (SkUf), ki se ukvarja s pridobivanjem znanja o izobraževanju in šolskih dejavnostih.

V okviru programa ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev je MIUN vodilni partner pri razvoju novih vsebin, namenjenih zavedanju različnosti. Raziskovalci na MIUN-u, ki prav tako sodelujejo pri razvoju programa, imajo obsežne kompetence na področju različnosti, ki vključujejo multiliterarnost, študije spolov, študije različnosti, socialno, kulturno in jezikovno različnost v razredu ter intersekcionalnost.


Več informacij o projektu lahko najdete na uradni spletni strani ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev, za tekoče aktivnosti projekta in prihajajoče rezultate pa spremljajte uradno Facebook stran ali Twitter projekta.

novice in dogodki
HIH_facebook_profile_01.jpg
29. junij 2023

ROKA v ROKI novičnik št. 5 prinaša pregled zadnjih novic in aktivnosti znotraj projekta. Več o tem v članku!

IDIZ Interview
15. februar 2023

Preberite intervju z Iris Marušić in Jeleno Matić Bojić z Inštituta za družboslovne raziskave Zagreb (ISRZ), partnerja programa ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev, ki vodi teoretični pregled temeljnih konceptov, pomembnih za podporo socialno-čustvenih kompetenc in/ali dobrobiti učiteljev, ter izvajanje programa ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev na Hrvaškem.

HIH_facebook_profile_01.jpg
30. januar 2023

ROKA v ROKI novičnik št. 4 prinaša pregled zadnjih novic in aktivnosti znotraj projekta. Več o tem v članku!

Field trials Update from Slovenia cover
24. januar 2023

V Sloveniji trenutno potekajo izvedbe programa ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljev_ic v koordinaciji Pedagoškega inštituta.

Can socio-emotional competencies and diversity awareness be assessed An overview of possibilities and challenges
21. september 2022

Preberite intervju z dr. Mojco Rožman in dr. Nino Roczen iz Inštituta za raziskave in informacije v izobraževanju Leibniz (DIPF - Leibniz Institute for Research and Information in Education), ki je partner projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev in vodi evalvacijo programa.