Zakaj to počnemo?

SEM kompetence praviloma zaenkrat niso sistematično vključene v nacionalne izobraževalne sisteme v Evropi. Cilj projekta je spremeniti vlogo, ki jo SEM kompetence zavzemajo v izobraževalnem sistemu, posebej v šolah. Projekt predvideva naslednje sistemske vplive:

a) predstavitev vsebin programov ROKA v ROKI tako v univerzitetnih programih kot v programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev in drugih strokovnih delavcev v izobraževanju;

b) uvedbo vsebin programov ROKA v ROKI v učne načrte in obšolske dejavnosti za učence v celotni vertikali izobraževalnega sistema;

c) spremembo zakonodaje, ki bi omogočala celovito izvajanje celostnega šolskega pristopa na področju razvijanja SEM kompetenc;

d) nenazadnje, splošno spremembo vrednot izobraževalnih sistemov v smislu preoblikovanja visoko tekmovalne kulture v evropskih šolah v bolj empatično, socialno in čustveno podporno okolje, kar bi lahko opredelili kot alternativno pot k pozitivnim rezultatom za učence, šole in na ravni družbe.