Što radimo?

HAND in HAND je eksperimentalni projekt istraživanja europskih (obrazovnih) politika. Njime će se razviti slobodno dostupni materijali za razvoj obrazovnih politika – univerzalni europski program učenja namijenjen razvoju socio-emocionalnih i interkulturalnih (SEI) kompetencija: program HAND in HAND. Projekt cilja na uočenu potrebu za razvijanjem inkluzivnih društava u Europi i na međunarodnoj razini, na način da se svaki učenik osjeća prihvaćenim i da može ostvariti svoj potencijal. Program HAND in HAND za učenike i školsko osoblje temelji se na važnosti međuljudskih odnosa za razvoj i učenje.

Glavni je cilj programa doprinos izgradnji inkluzivnih društava unaprjeđenjem socijalnih, emocionalnih i interkulturalnih kompetencija učenika i školskoga osoblja, oslanjajući se na pristup koji uključuje čitavu školu. Ovakav pristup uključuje čitavu školsku zajednicu (u našem slučaju učenike jednog razreda, njihove učitelje, stručne suradnike i ravnatelja/icu) koji zajedničkim trudom ostvaruju suradnju.

Iako se pokazalo da socio-emocionalne i interkulturalne kompetencije imaju pozitivne učinke na ishode učenja, i individualne, ali i one na razini škole, one za sada nisu eksplicitno uključene u sve nacionalne obrazovne sustave u Europi. Projektom se nastoji promijeniti uloga tih kompetencija u obrazovnim okruženjima.

Ciljevi projekta su:
Glavni ishodi su:
Što su SEI kompetencije?
Zašto su SEI kompetencije važne?