VIA University College

(u suradnji s organizacijom `The Danish Society for the Promotion of Life Wisdom in Children´: Boer Livskundskab (BL))

Kratki opis

Kao najveće sveučilište primijenjenih znanosti u Danskoj, VIA University College (www.via.dk) razvija i nudi niz akreditiranih programa unutar područja obrazovanja, socijalnog obrazovanja, zdravstva, tehnologije, poslovanja itd. S više od 18 000 studenata i 2 100 zaposlenika, VIA nudi programe i edukacije unutar četiri glavna stručna područja organizirana u četiri fakulteta. Edukacija nastavnika na VIA University College-u je najveća u Danskoj, a svi obrazovni programi kombiniraju teoriju, rad na projektima, stažiranje te obuku temeljenu na simulaciji i e-učenju. VIA ima snažnu tradiciju razvijanja kurikuluma u bliskoj suradnji s praktičarima struke i ključnim dionicima, npr. nastavnicima, pedagozima, školskim ravnateljima te regionalnim i nacionalnim institucijama, pri čemu je naglasak na povezivanju najsuvremenijih istraživanja i obrazovnih okruženja s razumijevanjem izazova i prilika s kojima se njihovi suradnici susreću u praksi.

Uloga partnera u projektu

VIA University College je u suradnji s BL-om odgovoran za razvoj HAND in HAND programa za izgradnju SEI kompetencija školskog osoblja i za obuku lokalnih trenera (nacionalni multiplikatori). VIA također razvija materijale za osposobljavanje školskog osoblja. Nadalje, VIA će provesti pregled postojeće literature o osposobljavanju školskog osoblja i njegovog utjecaja (istraživanje i praksa) diljem Europe i na međunarodnoj razini.

Pročitajte više o VIA University College-u: http://en.via.dk/ i o `The Danish Society for the Promotion of Life Wisdom in Children´- Boerns Livskundskab (BL): https://trainingempathy.com/about-us/

Osoblje uključeno u projekt

Brigitte Lund Nielsen

Doktorirala je u području obrazovnih istraživanja (naslov disertacije: “Science teachers’ meaning making of teaching practice, collaboration and professional development”), magistrirala je u području obrazovanja za prirodne znanosti i geoznanosti te je prvostupnica obrazovanja nastavnika. Trenutno radi kao izvanredna profesorica i vodi VIA program stručnog obrazovanja i osposobljavanja u Centru za istraživanje i razvoj za zanimanje i obrazovanje. Birgitte ima veliko iskustvo u poučavanju i superviziji obrazovanja nastavnika i na istraživačkim projektima. Naročito ima veliko istraživačko iskustvo u području obrazovanja nastavnika i stalnog stručnog usavršavanja, npr. istraživanja u okviru projekta QUEST 2012-2015 koji razvija i ispituje model za suradnički profesionalni razvoj nastavnika. Također ima iskustva u kvalitativnoj i kvantitativnoj metodologiji i evaluacijama istraživanja te je, primjerice, evaluirala Danish Relational Competence Project 2012–2016. Osim toga, ima iskustva u istraživanjima u okviru EU projekata (npr. AR-sci 2015-2017).

Poveznica na popis publikacija

  

Elsebeth Jensen

Doktorirala je u području  didaktike / obrazovnih istraživanja, a od 1995. je predavačica na Odjelu za obrazovanje nastavnika, čija je voditeljica od 2007. do 2011. Trenutno je dekanica za obrazovanje nastavnika na VIA University College-u. U svom je doktorskom projektu razmatrala temu suradnje nastavnika i učenika oko ciljeva, sadržaja predmeta i metoda. Bilo je to teoretski utemeljeno, empirijsko istraživanje o tome kako se razvija suradnja i kako se sadržaj nastave oblikuje u učionici, s posebnim naglaskom na pitanje što je značajno kada nastavnici i učenici pripisuju značenje suradničkim procesima. Ima istraživačko iskustvo, npr. iz VIA Centra, s naglaskom na inkluzivno okruženje za učenje (2008-2011) i iz Centra za inkluziju (2016-2017) s projektom: Kako učitelji stvaraju zajednice učenja u učionici?

Helle Jensen

Magistra je psihologije i specijalistica psihoterapije i supervizije, obiteljska terapeutkinja i predsjednica udruženja The Danish Society for the Promotion of Life Wisdom in Children. Od 1981. do 1994. radila je kao klinička psihologinja u danskom školskom sustavu, a nastavila je poučavati o relacijskoj kompetenciji (prisutnosti, svijesti i empatiji) stručnjake koji rade s djecom i mladima. Od 1990. poučava u inozemstvu, počevši od programa u Novosibirsku za učitelje u osnovnoj i srednjoj školi, a kasnije i u mnogim europskim zemljama, npr. Norveškoj, Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Italiji, Sloveniji i Poljskoj. Nadalje, bila je voditeljica dvogodišnjeg programa međunarodnog obrazovanja u Njemačkoj i voditeljica razvojnog istraživačkog projekta “Relational Competence Project” na VIA-u, u kojem su nastavnici praćeni tijekom 4 godine obrazovanja te su, pored uobičajenog obrazovanja, poučavani i u području relacijske kompetencije.

www.trainingempathy.com

Katinka Gøtzsche

Magistra je dramaturgije i psihologije, a od 2006. godine predaje u danskoj srednjoj školi, a obučava i studente s akademskim i društvenim poteškoćama. Ima bogato iskustvo poučavanja iz područja relacijske kompetencije s naglaskom na načine razvijanja prisutnosti, svijesti i empatije kod profesionalaca koji rade s djecom i mladima. Radi u mnogim europskim zemljama, npr. Danskoj, Norveškoj, Njemačkoj, Austriji i Sloveniji, npr. poučavajući u okviru dvogodišnjeg međunarodnog obrazovnog programa u Njemačkoj. Osim toga, predavala je i studentima nastavničke profesije u okviru velikog projekta “Relational Competence Project”  na VIA University College-u, Aarhus,. U programu su studenti bili praćeni tijekom četverogodišnjeg obrazovanja te su, osim uobičajenog obrazovanja, poučavani u području relacijske kompetencije, empatije, prisutnosti i svjesnosti.

www.trainingempathy.com

Hilmar Dyrborg Laursen

Magistrirao je u području obrazovnih znanosti (naslov disertacije “Relationship between theory and practice with reference to the development of professional competence”). Ima 21 godinu iskustva kao viši predavač teorije obrazovanja u Odjelu za obrazovanje nastavnika pri VIA University College-u. Također ima široko iskustvo u obrazovanju nastavnika i razvoju učiteljske struke, npr. sudjelovanjem u nekoliko istraživačkih i razvojnih projekata. Primjeri projekata: The development of a prototype for supporting students’ autonomy in teacher education (2014–2016); How do teachers create communities of learning in the classroom (2016–2017).

Lise A. Réol

Doktorirala je u području psihologije. Trenutno je izvanredna profesorica na VIA University College-u sa 8 godina iskustva u poučavanju iz područja psihologije i posebnih potreba. Ima iskustvo u istraživanju i razvoju područja od interesa: obrazovanja, okruženja za učenje, učenja i tijela i pokreta u nastavi. Sudjelovala je u razvojnom istraživačkom projektu pod nazivom “The Relational Competence Project” na VIA University College-u. Projekt je uključivao četverogodišnju suradnju i sukreaciju između studenata, učitelja u osnovnim i srednjim školama, predavača i znanstvenika pod vodstvom Helle Jensen.