VIA University College

(v sodelovanju z: The Danish Society for the Promotion of Life Wisdom in Children)

Kratek opis

VIA univerzitetni kolidž kot največja danska univerza aplikativnih znanosti razvija in ponuja različne akreditirane programe znotraj izobraževanja, socialnega izobraževanja, zdravstva, tehnologije, poslovanja itd. Z več kot 18,000 študenti in 2,100 člani osebja ponuja programe in izobraževanja na štirih glavnih strokovnih področjih, organiziranih na štirih fakultetah. Pri tem je VIA fakulteta za izobraževanje učiteljev največja na Danskem. Vsi izobraževalni programi VIE združujejo teorijo, projektno delo, delovno prakso, simulacijsko usposabljanje in e-učenje. VIA že tradicionalno sodeluje pri razvoju učnih načrtov v tesnem sodelovanju s strokovno prakso in ključnimi deležniki (npr. učitelji, pedagogi, ravnatelji, regionalnimi in nacionalnimi institucijami), s poudarkom na združevanju najsodobnejših raziskovalnih in učnih okolij, s sodelavci, ki razumejo izzive in priložnosti, povezane s prakso.

Partnerjeva vloga v projektu

Vloga VIA, v sodelovanju z BL, je vodenje usposabljanja za lokalne trenerje (nacionalni multiplikatorji) in razvoj ter oblikovanje programa ROKA v ROKI za strokovne sodelavce z namenom izboljšanja njihovih SEM kompetenc. VIA bo razvil tudi gradiva za usposabljanje strokovnih delavcev. Temelj razvoju bo pregled obstoječe literature o programih in izobraževanjih strokovnih delavcev na področju SEM in njihov vpliv (raziskave in prakse) po vsej Evropi in na mednarodni ravni.

Preberi več o VIA: http://en.via.dk/ in o The Danish Society for the Promotion of Life Wisdom in Children: https://trainingempathy.com/about-us/

Osebe vključene v projekt

Brigitte Lund Nielsen

Brigitte je doktorirala je na področju pedagoških raziskav (naslov teze: Oblikovanje pomena poučevalne prakse, sodelovanja in poklicnega razvoja pri učiteljih naravoslovja), magistrirala na področju naravoslovnega izobraževanja in geoznanosti ter diplomirala s področja izobraževanja učiteljev. Trenutno je višja izredna profesorica ter vodja programa VIA za poklicno izobraževanje v Raziskovalnem in razvojnem centru za poklic in izobraževanje. Birgitte ima dolgoletne izkušnje s poučevanjem in nadzorom izobraževanja učiteljev ter vključenostjo v raziskovalne projekte. Raziskovalne izkušnje si je nabrala zlasti na področju izobraževanja učiteljev in stalnega strokovnega razvoja (npr.: v projektu QUEST 2012‒2015 je razvila in preizkusila model za sodelovalni strokovni razvoj učiteljev). Izkušnje ima tako s kvalitativno kakor kvantitativno metodologijo ter s preglednimi raziskavami, evalvirala je tudi Danski projekt relacijskih kompetenc 2012‒2016. Poleg tega ima izkušnje z raziskovanjem v EU projektih (npr. AR-sci 2015‒2017).

Povezava do publikacij

  

Elsebeth Jensen

Elsebeth ima doktorat iz didaktike/pedagoškega raziskovanja. Od leta 1995 predava na področju izobraževanja učiteljev, bila je vodja oddelka od leta 2007 do 2011 in je trenutno prodekanja za izobraževanje učiteljev v VIA. V doktorskem delu je preučila temo sodelovanja med učiteljem in učenci glede ciljev, vsebine predmeta in uporabljenih metod. Delo je teoretično utemeljena in empirična raziskava o tem, kako se razvija sodelovanje in oblikuje vsebina predmeta v učilnici, kadar učitelji in učenci pripišejo pomen sodelovanju. Na raziskovalnem področju na VIA deluje na vsebinah vključujočega učnega okolja (2008‒2011) ter na centru za vključevanje (2016‒2017) na projektu: Kako učitelji ustvarijo učne skupnosti v razredu?

Helle Jensen

Helle je psihologinja, specialistka psihoterapije in supervizije, družinska terapevtka ter predsednica Danske družbe za spodbujanje življenjske modrosti pri otrocih. Od leta 1981 do 1994 je delala kot klinična psihologinja v danskem izobraževalnem sistemu in kasneje nadaljevala svoje delo z izobraževanjem in usposabljanjem strokovnjakov, ki delajo z otroki in mladino o odnosni kompetentnosti (prisotnost, zavedanje in empatija). Od leta 1990 poučuje tudi v tujini, s pričetkom v Novosibirsku, kjer je izvajala program za učitelje osnovnih in srednjih šol, kasneje tudi v številnih evropskih državah, npr. Norveška, Švedska, Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, Slovenija in Poljska. Poleg tega je vodilna učiteljica na dvoletnem mednarodnem izobraževanju, ki se odvija v Nemčiji. Prav tako je vodilna trenerka v razvojnem in raziskovalnem projektu “Projekt odnosnih kompetenc” na VIA univerzitetnem kolidžu, kjer spremljajo bodoče učitelje v okviru 4-letnega izobraževanja, kjer se poleg običajnega izobraževanja usposabljajo tudi v odnosni kompetentnosti.

www.trainingempathy.com

Katinka Gøtzsche

Katinka je psihologinja in dramaturginja. Od leta 2006 poučuje na danski gimnaziji ter nudi strokovno pomoč učencem z učnimi in socialnimi težavami. Ima bogate izkušnje na področju odnosnih kompetenc, kjer se osredotoča na to, kako razviti prisotnost, zavedanje in empatijo pri strokovnjakih, ki delajo z otroki in mladino. Dela v različnih evropskih državah, npr. Danska, Norveška, Nemčija, Avstrija in Slovenija, uči tudi na dvoletnem mednarodnem izobraževanju, ki se odvija v Nemčiji. Prav tako poučuje bodoče učitelje v obsežnem danskem projektu o odnosnih kompetencah na univerzitetnem kolidžu VIA v Aarhusu. V programu spremljajo bodoče učitelje v okviru 4-letnega izobraževanja, kjer se poleg običajnega izobraževanja usposabljajo tudi v odnosnih kompetencah, empatiji, prisotnosti in zavedanju.

www.trainingempathy.com

Hilmar Dyrborg Laursen

Hilmar je pedagog (naslov naloge: Odnos med teorijo in prakso pri razvoju strokovne kompetentnosti). Ima 21 let izkušenj kot višji predavatelj na področju pedagoških teorij na oddelku VIA za izobraževanje učiteljev. Ima bogate izkušnje pri izobraževanju učiteljev in razvoju učiteljskega poklica. Sodeloval je v več raziskovalnih in razvojnih projektih: npr. Razvoj prototipa za podporo avtonomnosti učencev pri izobraževanju učiteljev (2014‒2016), Kako učitelji ustvarijo učne skupnosti v razredu (2016‒2017).

Lise A. Réol

Lise je psihologinja in asistentka na VIA. Ima 8 let izkušenj s poučevanjem (psihologija in posebne potrebe). Raziskovalne izkušnje ima na področjih izobraževanja, učnih okolij ter povezave med telesom, gibanjem in učenjem. Bila je udeleženka razvojnega in raziskovalnega projekta “Projekt odnosnih kompetenc” na VIA univerzitetnem kolidžu. To je bil 4-letni projekt v soustvarjanju, ki je pod vodstvom Helle Jensen vključeval študente, učitelje osnovnih in srednjih šol, vzgojitelje ter raziskovalce.