Varför gör vi det?

SEI-kompetenser finns sällan explicit uttryckta inom de nationella utbildningssystemen i Europa. Syftet med projektet är att ändra den roll som SEI-kompetenser spelar i utbildningssammanhang, speciellt i skolor. Målsättningen är att påverka på följande sätt:

a) introducera HAND in HAND-projektet i grund- och fortbildning för skolpersonal och annan personal inom undervisning,

b) introducera HAND in HAND-projektet i läroplanen och aktiviteter utöver läroplanen för elever på alla nivåer i utbildningssystemet,

c) förändra styrdokumenten för att möjliggöra en fullständig tillämpning av Hela Skolan-ansatsen och

d) avslutningsvis få till stånd en generell attitydförändring inom utbildningssystemen för att förändra den konkurrensinriktade kulturen i europeiska skolor till att bli en mer socialt och emotionellt empatisk kultur, vilket kan ses som ett alternativt sätt att förbättra elevernas prestationer.