Utvärdering

Det är nödvändigt att använda valida och reliabla verktyg för att kunna mäta och dra korrekta slutsatser beträffande effekterna av de olika aktiviteter som genomförs inom ramen för HAND in HAND-programmen. (Dessa verktyg kommer även att användas efter att projektet slutförts). Verktygen för utvärdering kommer att väljas ut och utvecklas i samarbete med andra projektpartners under en ledning med omfattande erfarenhet på området. Verktygen ska utvecklas på basis av psykometrisk teori (inklusive preliminära versioner och kontroll av överensstämmelse i mätmetod mellan olika länder). Utvärderingen ska omfatta:

  • kvantitativa metoder (egenrapportering och observationer) och
  • kvalitativa metoder (semistrukturerade intervjuer, fokusgrupper).

Katalog för utvärdering av SEI

För att kunna mäta rätt saker behöver först konstruktet SEI-kompetenser operationaliseras. Det sker genom följande arbete:

  • en vetenskaplig genomgång av befintlig litteratur (på internationell och nationell nivå) och
  • en genomgång av redan existerande mätningar av  SEI-kompetenser i nationella sammanhang.

Katalog för SEI-utvärdering hittar du HÄR.

ANDRA RESULTAT: