Učinek projekta ROKA v ROKI

Projekt ROKA v ROKI bo razvil ter implementiral inovativen program ROKA v ROKI za razvoj SEM kompetenc učencev in strokovnih delavcev. Učinkovitost programa bo preizkušena s kvazi-eksperimentalnim načrtom (s kontrolnimi skupinami) v državah konzorcija.

RAZISKAVA NA ŠOLAH
ROKA v ROKI SMERNICE ZA POLITIKO IN PRAKSO