Glavni ishodi su:

KATALOZI

Katalozi će se sastojati od sustavnog pregleda postojećih mjera procjene SEI kompetencija te programa intervencija koji potiču SEI kompetencije učenika i školskoga osoblja, na međunarodnoj razini i u zemljama partnerima.

PROCJENA

Koristit će se kvantitativne i kvalitativne mjere procjene SEI kompetencija (na temelju stručnosti partnera, katalogu procjene i pregledu literature).

PROGRAM

  • Za učenike

Usmjeren na povećanje SEI vještina učenika.

  • Za školsko osoblje

Nastoji razviti SEI i relacijske kompetencije školskoga osoblja.

SMJERNICE za obrazovnu politiku i praksu

Glavni ishodi projekta bit će prevedeni u ključne preporuke za obrazovnu politiku i praksu. Temeljem evaluacije programa HAND in HAND definirat će se smjernice za obrazovnu politiku i praksu, uzimajući u obzir nacionalne kontekste.

Ciljevi projekta su:
Što su SEI kompetencije?
Zašto su SEI kompetencije važne?