Tekniska universitetet i München (TUM)

Kortfattad beskrivning

Tekniska universitetet i München (TUM) har lång erfarenhet av att leda utvärderingar av effekter av styrdokument och av vetenskapliga utvärderingar. TUM ansvarade för den nationella projektledningen för PISA 2012, 2015 och 2018 och ingår i ett nätverk mellan tre olika forskningsinstitutioner i Tyskland: TUM School of Education (HAND in HAND-projektpartner), IPN i Kiel och DIPF i Frankfurt (HAND in HAND-projektpartner). Dessa tre institutioner utgör Centre for International Student Assessment (ZIB). TUM School of Education grundades 2009 och var Tysklands första institution som specialiserade sig på lärarutbildning vid ett universitet. För närvarande har fakulteten 1 200 studenter inom lärarutbildningen samt åtskilliga medarbetare vid de 18 olika lärostolarna och institutionerna.

Läs mer: http://www.edu.tum.de/en/home/

Partnerns roll i projektet

TUM:s viktigaste ansvarsområde är HAND in HAND-undersökningen där institutionen kommer att granska befintliga åtgärder för socioemotionella och interkulturella kompetenser och det förberedande arbetet med bedömningsverktyg i HAND in HAND-projektet (i samarbete med andra partners). TUM kommer att vara samarbetspartner till Tysklands delegerade institution, DIPF, och bidra till de delar som innefattar utvärdering (under DIPF:s ledning). TUM kommer även att ha ett nära samarbete med andra partners i arbetet med sina arbetsområden och ansvara för HAND in HAND-projektet i Tyskland.

Personal som är verksam inom projektet

Christine Sälzer

Hon är fil.dr i utbildningsforskning och forskningsassistent vid Technical University of Munich (TUM) och har varit nationell projektledare inom PISA sedan 2010. Hon utexaminerades från universitetet i Fribourg (Schweiz) och skrev sin avhandling om elevfrånvaro i skolan. Christine fortsatte sin forskning med inriktning på utbildningsstyrning och pedagogiska utmaningar i skolan och tog sin docentur inom detta område 2016. Christine är Tysklands ledamot i ledningsgruppen för HAND in HAND och arbetar för närvarande med att upprätta nätverk för att kommunicera resultat från utbildningsforskning till olika mottagare inom den offentliga sektorn och till politiker.

Albert Denk     

Albert Denk är forskningsassistent vid Technische Universität München (TUM), doktorand vid Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) och forskningsledare vid Refugees Welcome. Vid TUM:s School of Education ingår han i det nationella HAND in HAND-teamet. Tidigare arbetade han som forskarassistent vid Centre for International Student Assessment vid TUM. Hansdoktorsavhandling var handlade om FN:s mål för hållbar utveckling (SDGs). Vid Refugees Welcome leder han forskningsprojekt om migrationsproblem. Han har tidigare studerat vid Humboldt-Universität zu Berlin, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Buenos Aires, Jawaharlal Nehru University New-Delhi, Universitat de Barcelona, Hochschule München och arbetat i flera olika projekt utomlands. Han är därutöver medlem i akademiska rådet för United Nations System, United Nations Association of Germany och därigenom arbetsgruppen ”Young UN Research”.

Fabian Müller

Fabian Müller är forskningsassistent vid Technische Universität München (TUM) och ingår i det nationella HAND in HAND-teamet. Han har lång erfarenhet av flera interkulturella projekt vid Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), i EU-finansierade samarbetsprojekt i utvecklingspsykologi samt i ett interkulturellt projekt mellan ROC (Taiwan) och Tyskland vid Centre for International Student Assessment (ZIB) e.V., TUM School of Education. Han har tidigare studerat klinisk psykologi och kognitiv neurovetenskap vid LMU, och psykologi vid Universität Regensburg. Hans forskning är inriktad mot mångfald, intersektionell diskriminering och formandet av sexuell identitet. Därutöver har han varit involverad i socialt arbete inom asylfrågor för homosexuella, bisexuella och transsexuella* flyktingar vid [email protected] i München. Han är även medlem i VLSP e.V. (Association for Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*, Intersexual and Queer People in Psychology), som även ingår som medlem i International Psychology Network for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Issues (IPsyNet).