Technische Universität München (TUM)

Kratek opis

Tehnična univerza v Münchnu (TUM) ima obilico izkušenj z vodenjem evalvacij o vplivih politik ter znanstvenimi evalvacijami. TUM izvaja nacionalno vodenje projekta PISA (2012, 2015 in 2018) in je del mreže treh raziskovalnih institucij v Nemčiji: TUM šola za izobraževanje (partner v projektu ROKA v ROKI), IPN v Kielu in DIPF v Frankfurtu (partner v projektu ROKA v ROKI). Te tri institucije sestavljajo Center za mednarodno ocenjevanje študentov (ZIB). TUM je bil ustanovljen leta 2009 in je bila prva nemška ustanova, ki se je specializirala za izobraževanje učiteljev znotraj univerze. Fakulteta ima na 18 oddelkih trenutno zaposleno številno osebje ter v usposabljanje za učitelje vključenih približno 1,200 študentov.

Preberi več: http://www.edu.tum.de/en/home/

Partnerjeva vloga v projektu

Glavna odgovornost TUM-a bo izbor in prilagoditev merskih pripomočkov ROKA v ROKI, kjer bodo najprej pregledali obstoječe pripomočke za ocenjevanje socialnih, emocionalnih in medkulturnih kompetenc ter nato izbrali in prilagodili ROKA v ROKI merske pripomočke (v sodelovanju z drugimi partnerji). TUM bo v svojih aktivnostih tesno sodeloval z DIPF, ki je pooblaščena inštitucija s strani ministrstva za izobraževanje. Prav tako bo TUM sodeloval tudi z drugimi partnerji na ostalih aktivnostih projekta ter je zadolžen za izvajanje raziskave na šoli in preverjanje učinkovitosti programa ROKA v ROKI v Nemčiji.

Osebe vključene v projekt

Christine Sälzer

Christine je doktorirala je na področju pedagoških raziskav, predava na Tehnični univerzi v Münchnu (TUM) in je od leta 2010 nacionalni projektni vodja v raziskavi PISA. Diplomirala je na Univerzi v Friburgu (Švica) in doktorirala na temo izostajanja od pouka. V svojem raziskovalnem delu se osredotoča na spremljanje izobraževanja in pedagoških izzivov šol. Od leta 2016 je tudi habilitirana na tem področju. Trenutno dela na vzpostavljanju mrež za sporočanje rezultatov pedagoških raziskav različnim prejemnikom v javnem in političnem sektorju. Je predstavnica TUM-a v upravnem odboru projekta “ROKA v ROKI”.

Albert Denk     

Albert je raziskovalec na Tehnični univerzi v Münchnu (TUM), pripravlja doktorat na Univerzi Ludwig-Maximilians v Münchnu (LMU) ter je vodilni raziskovalec v projektu “Begunci dobrodošli”. Na TUM-u je del raziskovalne skupine ROKA v ROKI. Pred tem je bil zaposlen kot raziskovalec na Centru za mednarodno ocenjevanje študentov, tudi na TUM-u. V svoji doktorski disertaciji se osredinja na cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG). Pri projektu “Begunci Dobrodošli” nadzoruje raziskovalne projekte o migracijskih vprašanjih. Študiral je na Univerzi Humboldt v Berlinu, Latinskoameriški fakulteti za družbene vede v Buenos Airesu, Univerzi Jawaharlal Nehru v New Delhiju, Univerzi v Barceloni, Univerzi v Münchnu in med tem sodeloval na več projektih v tujini. Poleg tega je član Akademskega sveta Združenih narodov, Društva za Združene narode Nemčije, pri katerem je tudi del delovne skupine “Mladi v raziskovanju ZN”.

Fabian Müller

Fabian je raziskovalec na Tehnični univerzi v Münchnu (TUM) in je del raziskovalne skupine projekta ROKA v ROKI. Ima izkušnje iz medkulturnih projektov na Univerzi Ludwig-Maximilians (LMU), iz projektov razvojne psihologije, ki jih financira EU, iz Centra za mednarodno ocenjevanje študentov (ZIB), iz TUM Šole za izobraževanje, iz medkulturnega projekta med ROC (Tajvan) in Nemčijo. Študiral je klinično psihologijo in kognitivno nevroznanost na LMU in psihologijo na Univerzi v Regensburgu. Njegovi raziskovalni interesi se osredotočajo na raznolikost, intersekcijsko diskriminacijo in oblikovanje spolne identitete. Poleg tega se ukvarja s socialnim delom na področju azila za geje, biseksualce in trans* begunce v programu [email protected] v Münchnu. Je član VLSP e.V. (Psihološko združenje za lezbične, gej, biseksualne, trans*, interseksualne in queer posameznike), ki je tudi član Mednarodne psihološke mreže za lezbične, gejevske, biseksualne, transspolne in interseksualne vsebine (IPsyNet).