Raziskava na šolah

Evalvacija Programa ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev temelji na eksperimentalnem raziskovalnem načrtu s kontrolnimi skupinami (učinki pred /po) v petih državah (Avstrija, Hrvaška, Portugalska, Slovenija, Švedska). Projekt v prvi vrsti naslavlja učiteljice in učitelje osnovnih šol, skupaj z njimi pa tudi ravnateljice in ravnatelje ter šolske svetovalne delavke in delavce.

Namen projekta ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev je prispevati k oblikovanju celovite politike na področju izobraževanja učiteljic in učiteljev v EU (z zagotavljanjem priporočil tako na ravni EU kot tudi za posamezne države). Na ta način bodo dolgoročno naslovljeni sodobni izzivi učiteljskega poklica.