Katalog programa za učenike

Na temelju sustavnog pregleda literature i postojećih primjera dobre prakse izradit će se katalog postojećih programa za razvijanje socio-emocionalnih i interkulturalnih kompetencija učenika.

Katalog programa za učenike dostupan je OVDJE

Program