SEI-elevernas programkatalog

En katalog med befintliga program som syftar till att utveckla elevers SEI-kompetenser kommer att tas fram utifrån en systematisk genomgång av litteratur på området och andra exempel från god beprövad erfarenhet.

Katalog för SEI-program för elever hittar du HÄR.

Program