Katalog programa za školsko osoblje

Na temelju sustavnog pregleda literature i postojećih primjera dobre prakse u nacionalnim kontekstima, izradit će se katalog postojećih programa za razvijanje socio-emocionalnih i interkulturalnih kompetencija školskoga osoblja.

Katalog programa za školsko osoblje dostupan je OVDJE.

Program