Projekt ROKA v ROKI je bil predstavljen sodelujočim (14) in moderatorjem (2) na 10. poletni šoli v organizaciji NEPC z naslovom „Poverty in Education: what do we know and what can we do?“, ki je potekala letos na Kosovu od 2. do 8. julija. Lana Jurko, direktorica NEPC, je sodelujočim (osnovnošolskim učiteljem, ostalim strokovnim delavcem na šolah ter raziskovalcem) predstavila projekt, njegove cilje, načrtovane rezultate in SEM programe za učence in strokovne delavce.