Resultat

KATALOGER

Tre olika kataloger, med sammanställningar av internationella och nationella metoder för att mäta SEI-kompetenser och olika befintliga program som syftar till att stärka elevernas och skolpersonalens SEI-kompetenser, skapas. Dessa är:

UTVÄRDERING 

Kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas för att mäta SEI-kompetenser.  Valet av metoder baseras på den samlade kunskapen hos deltagare i alla partnerländer, från katalogen för utvärdering och från en litteraturöversikt.

PROGRAM

  • För elever

Fokus är att stärka elevernas SEI-kompetenser.

  • För skolpersonal

Syftar till att stärka skolpersonalens SEI-kompetenser och relationskompetens.

RIKTLINJER för policyarbete och skolans verksamhet

Resultat från utvärderingen av HAND in HAND-programmen ligger till grund för arbetet med att utverka riktlinjer för policyarbete och skolans verksamhet. Riktlinjerna utvecklas med hänsyn till varje deltagarlands specifika särdrag.

Projektets målsättning är att
Vad är SEI-kompetenser?
Varför är SEI-kompetenser viktiga?