Resultat av HAND in HAND-projektet

Tanken med HAND in HAND-projektet är att skapa och tillämpa innovativa HAND in HAND-program för att utveckla elevernas och skolpersonalens SEI-kompetenser. Effekterna av utbildningsprogrammen i deltagarländerna kommer att utvärderas med hjälp av jämförelsegrupper.

FÄLTSTUDIER
HAND in HAND-RIKTLINJER FÖR POLICYARBETE OCH PRAKTISK VERKSAMHET