Izdanja

U biltenu se prezentiraju aktualizacije i informacije o projektu te zbirka relevantnih članaka o temama, s ciljem doprinosa debati i podizanju svijesti o važnosti razvoja socioemocionalnih vještina.

U biltenu se prezentiraju aktualizacije i informacije o projektu te zbirka relevantnih članaka o temama, s ciljem doprinosa debati i podizanju svijesti o važnosti razvoja socioemocionalnih vještina.

U biltenu se prezentiraju aktualizacije i informacije o projektu te zbirka relevantnih članaka o temama, s ciljem doprinosa debati i podizanju svijesti o važnosti razvoja socioemocionalnih vještina.

U biltenu se prezentiraju aktualizacije i informacije o projektu te zbirka relevantnih članaka o temama, s ciljem doprinosa debati i podizanju svijesti o važnosti razvoja socioemocionalnih vještina.

U biltenu se prezentiraju aktualizacije i informacije o projektu te zbirka relevantnih članaka o temama, s ciljem doprinosa debati i podizanju svijesti o važnosti razvoja socioemocionalnih vještina.

U biltenu se prezentiraju aktualizacije i informacije o projektu te zbirka relevantnih članaka o temama, s ciljem doprinosa debati i podizanju svijesti o važnosti razvoja socioemocionalnih vještina.

U biltenu se prezentiraju aktualizacije i informacije o projektu te zbirka relevantnih članaka o temama, s ciljem doprinosa debati i podizanju svijesti o važnosti razvoja socioemocionalnih vještina.

U biltenu se prezentiraju aktualizacije i informacije o projektu te zbirka relevantnih članaka o temama, s ciljem doprinosa debati i podizanju svijesti o važnosti razvoja socioemocionalnih vještina.

Katalog sadrži pregled programa razvoja socio-emocionalnih i interkulturalnih vještina za učenike. Istražujući već postojeće prakse u zemljama konzorcija i diljem svijeta utvrđeno je koji programi već postoje i koji su učinkoviti, te što se može naučiti iz prethodno razvijenih programa razvoja socio-emocionalnih i interkulturalnih vještina pri planiranju našeg programa koji ima za cilj unaprijediti obrazovnu politiku, praksu i istraživanja.

Katalog sadrži pregled programa razvoja socio-emocionalnih i interkulturalnih vještina za školsko osoblje. Istražujući već postojeće prakse u zemljama konzorcija i diljem svijeta utvrđeno je koji programi već postoje i koji su učinkoviti, te što se može naučiti iz prethodno razvijenih programa razvoja socio-emocionalnih i interkulturalnih vještina pri planiranju našeg programa koji ima za cilj unaprijediti obrazovnu politiku, praksu i istraživanja.

Katalog mjera procjene socijalnih, emocionalnih i interkulturalnih kompetencija obuhvaća međunarodni katalog znanstvenih mjera procjene ovih kompetencija (slobodno dostupnih i onih objavljenih u međunarodnim časopisima s recenzijom), kao i nacionalne kataloge odabranih SEI mjera iz zemalja koje sudjeluju u projektu (Hrvatska, Njemačka, Slovenija, Švedska).

The newsletter will present project updates and information and a collection of relevant articles on the topics, with aim of contributing in the debate and in raising the awareness about the importance of socioemotional skills development.

Svaka mlada osoba trebala bi imati jednaku mogućnost sudjelovanja u visoko kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju i ostvarivanja koristi od takvog obrazovanja.

The poster entitled The role of social, emotional and intercultural skills in building tolerant and non-discriminative societies: a whole school approach presented at 2017 ATEE Annual Conference “Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching”.

Presentation for WG Meeting #4: Social and Civic Competences and Social Inclusion in Brussels, 6. 2. 2017