Projektets målsättning är att

  • utveckla valida och tillförlitliga redskap för att mäta SEI-kompetenser hos elever och skolpersonal
  • utveckla ett SEI HAND in HAND utbildningsprogram för elever
  • utveckla ett SEI HAND in HAND utbildningsprogram för skolpersonal
  • utvärdera HAND in HAND-programmen i deltagarländerna med hjälp av jämförelsegrupper
  • utveckla riktlinjer för policyarbete och skolans verksamhet
Resultat
Vad är SEI-kompetenser?
Varför är SEI-kompetenser viktiga?