HAND in HAND-program för skolpersonal

Målet med HAND in HAND-programmet för elever är att utveckla en uppsättning olika aktiviteter för lärande (en kombination av aktiviteter för personlig utveckling och klassrumsbaserade aktiviteter) för att stärka SEI-kompetenser, inklusive relationskompetens, hos skolpersonal. Programmet utvecklas inom konsortiet och baseras på omfattande erfarenhet från VIA University College. Programinnehållet kommer att överensstämma med projektets syfte och grundläggande begrepp.

För deltagare