HAND in HAND-program för elever

Målet med HAND in HAND-programmet för elever är att utveckla en uppsättning olika aktiviteter för lärande för att stärka de egna SEI-kompetenserna (med ett fokus på de kompetenser som behövs för att bygga ett inkluderande samhälle). Programinnehållet kommer att överensstämma med projektets syfte och grundläggande begrepp. Det nya programmet utvecklas inom konsortiet och baseras på medlemmarnas samlade kunskaper, granskningar av befintlig teori och den katalog som beskriver redan existerande goda praktiska erfarenheter.

För deltagare