Program

Cilj HAND in HAND programa za školsko osoblje je razviti skup aktivnosti za učenje (koje su kombinacija aktivnosti osobnog razvoja i aktivnosti u učionici) za povećanje socio-emocionalnih i interkulturalnih kompetencija školskoga osoblja te njihovih kompetencija u području međuljudskih odnosa. Program će biti razvijen unutar konzorcija temeljem bogatog iskustva partnera VIA University College. Sadržaj programa bit će usklađen s ciljevima i temeljnim idejama projekta.

Sadržaj radionica za školsko osoblje zasnivat će se na konceptu socio-emocionalnih i interkulturalnih kompetencija te kompetencija u međuljudskim odnosima.

Predložene teme aktivnosti učenja su:

a. svijest o sebi

b. upravljanje sobom

c. društvena svijest

d. međuljudski odnosi

Program za školsko osoblje možete preuzeti ovdje:

Za sudionike