Programkatalog för skolpersonal

En katalog med befintliga program som syftar till att utveckla skolpersonalens SEI-kompetenser kommer att tas fram utifrån en systematisk genomgång av litteratur på området och god beprövad erfarenhet.

Katalog för SEI-program för skolpersonal hittar du HÄR.

Program