Program

 

Projektmålet med HAND in HAND-programmet för elever är att utveckla inlärningsaktiviteter så att de kan utveckla sina egna SEI-kompetenser (med fokus på de kompetenser som behövs för att bygga ett inkluderande samhälle). Innehållet i programmet kommer att anpassas efter projektets mål och grundläggande begrepp:

Föreslagna teman för aktiviteter:

a. självkännedom

b. självkontroll

c. social medvetenhet

d. relationer

Programmet kommer att vidareutvecklas inom konsortiet utifrån den egna expertisen, teoretiska genomgångar och en katalog med befintliga goda exempel.

Programmet är tillgängligt på länken nedan:

För deltagare