Program za strokovne delavce

Cilj projekta je razvoj sklopa učnih aktivnosti (kombinacija aktivnosti za uporabo v razredu in aktivnosti za osebni razvoj), ki naj bi izboljšale SEM kompetence, vključno z odnosno kompetenco strokovnih delavcev: program ROKA v ROKI za strokovne delavce. Program je bil razvit znotraj konzorcija temelječ na strokovnem znanju in mednarodnih izkušnjah partnerja VIA University College. Vsebina programa je bila usklajena s cilji projekta in temeljnimi koncepti projekta.

Vsebina delavnic za strokovne delavce temelji na konceptih odnosne kompetence in SEM kompetenc.

Predvidene teme učnih aktivnosti:

  1. samozavedanje
  2. samouravnavanje
  3. socialno zavedanje
  4. odnosna kompetenca

Program za strokovne delavce je dostopen na povezavah spodaj:

Za sodelujoče