ROKA v ROKI program za učence

Cilj projekta je razviti sklop učnih aktivnosti za razvijanje SEM kompetenc učencev (s poudarkom na kompetencah potrebnih za izgradnjo vključujoče družbe): program ROKA v ROKI za učence. Vsebina programa bo usklajena s cilji projekta in temeljnimi koncepti projekta. Program bo razvit znotraj konzorcija in bo temeljil na (i) strokovnih znanjih ter izkušnjah partnerjev, (ii) teoretskih pregledih ter (iii) SEM katalogu programov za učence ter obstoječih dobrih praks.

Za sodelujoče