Program ROKA v ROKI za strokovne delavce

Cilj projekta je razvoj sklopa učnih aktivnosti (kombinacija aktivnosti za uporabo v razredu in aktivnosti za osebni razvoj), ki bodo izboljšale SEM kompetence, vključno z odnosno kompetenco strokovnih delavcev. Program bo razvit znotraj konzorcija temelječ na strokovnem znanju in mednarodnih izkušnjah partnerja VIA University College. Vsebina programa bo usklajena s cilji projekta in temeljnimi koncepti projekta.

Za sodelujoče