Program

Projektmålet för HAND in HAND-programmet för skolpersonal är att utveckla ett antal inlärningsaktiviteter (en kombination av personlig utveckling och klassrumsbaserade aktiviteter) för att öka skolpersonalens SEI-kompetenser, inklusive deras relationsförmåga. Programmet kommer att tas fram inom konsortiet och ska baseras på högskolan VIA:s breda kompetens. Innehållet i programmet kommer att anpassas efter projektets mål och grundläggande begrepp.

Innehållet i workshops för skolpersonal kommer att kretsa kring relationsförmåga och SEI-kompetenser.

Föreslagna teman för aktiviteter:

a. självkännedom

b. självkontroll

c. social medvetenhet

d. relationer

Programmet för skolpersonal kan laddas ner här:

För deltagare