Om projektet

HAND in HAND-projektet utvecklar ett fritt tillgängligt systematiskt verktyg – det EU-baserade universella SEI-programmet för lärande (ett program för elever och skolpersonal). Verktyget  bygger på individers medvetenhet om olikheter och mångkulturalism som leder till ökad inkludering och bidrar till mer toleranta och icke-diskriminerande lärmiljöer för alla elever. Därmed kan diskriminerande mobbing, segregation och ESL motarbetas.

HAND in HAND-projektet inleds med en omfattande och systematisk analys av hur SEI-kompetenser idag mäts och används i befintliga program i de deltagande partnerländerna, inom EU och i resten av världen. Med utgångspunkt från dessa resultat utvecklas tre kompletta programkataloger som används under projekttiden och därefter.

Vilka är vi?
Vad arbetar vi med?
Varför gör vi det?