Network of Education Policy Centers (NEPC)

Kratek opis

Mreža centrov pedagoških politik (NEPC) je mednarodna nevladna organizacija, ki združuje 24 institucionalnih članov iz 18 držav (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna, Kosovo, Albanija, Makedonija, Latvija, Estonija, Litva, Rusija, Kirgizistan, Azerbajdžan, Moldavija, Črna Gora, Turčija, Češka republika, Gruzija). NEPC je bil zasnovan v letu 2006 in formalno ustanovljen leta 2008. Članice NEPC-a so organizacije javne in civilne družbe, ki se ukvarjajo z izobraževanjem na različnih ravneh, od izobraževalnih raziskav in analize politik do usposabljanja učiteljev in izvajanja dejavnosti v šolah. Prispevek mreže k izboljšanju izobraževalnih politik v regiji se odraža tako v zelo raznolikih projektih kakor v sodelovanju v velikih projektih, ki vključujejo več držav. Poslanstvo NEPC-a je spodbujanje fleksibilnega, sodelujočega, na dokazih temelječega in preglednega izobraževanja.

Partnerjeva vloga v projektu

NEPC vodi diseminacijo in prepoznavnost na mednarodni ravni pri čemer skrbi za visoko prepoznavnost projekta in njegovih rezultatov. Sodeloval bo pri pripravi priporočil za vpeljavo programov ROKA v ROKI v nacionalna izobraževalne sisteme. Kot član mreže politik SIRIUS EU o izobraževanju otrok in mladine z migrantskim ozadjem ima NEPC dostop do strokovnjakov, raziskovalcev in oblikovalcev politik, ki se ukvarjajo s tematiko izobraževanja beguncev in migrantov v EU. Na ta način bo NEPC koordiniral in podpiral aktivnosti prepoznavnosti in diseminacije projekta ter z učinkovitim upravljanjem zagotavljal visoke standarde kakovosti ter redno spremljanje aktivnosti.

Preberi več: http://www.edupolicy.net/

Osebe vključene v projekt

Lana Jurko

Lana Jurko je od leta 2008 izvršna direktorica NEPC-a. Sodelovala je že v več kot 10 mednarodnih projektih in publikacijah o dostopu, pravičnosti in politikah na področju izobraževanja. Izkušnje ima s pripravo in pisanjem poročil za informiranje političnih izjav in medijskih objav. Kot članica upravnega odbora politične mreže SIRIUS EU ima dostop do številnih organizacij EU in do široke mreže strokovnjakov na tem področju.

Raffaella d’Apolito

Raffaella je od leta 2013 administratorka NEPC-a. Izkušnje ima tako z organizacijo sestankov in konferenc kot tudi pomembna znanja o oblikovanju sistemov spremljav in evalvacij. Poleg vsebinskega in organizacijskega dela ima tudi finančne izkušnje z oblikovanjem finančnih poročil  EU projektov.