Mittuniversitetet (MIUN)

Kratek opis

Univerza v srednji Švedski (MIUN) je javna univerza, ki se nahaja v osrčju Švedske, prav v središču Severne Evrope in ima dva kampusa, enega v Sundsvallu in drugega v Östersundu. Ena od značilnosti Univerze v srednji Švedski je osredotočenost na e-učenje in izobraževanje na daljavo, kar omogoča dostop visokošolskega izobraževanja več ljudem, zlasti v podeželskem delu severne Švedske. MIUN ponuja široko paleto raziskovalnih izkušenj na področjih: razvoja šole in inkluzivnega izobraževanja, ocenjevanja kognitivnih in nekognitivnih kompetenc, digitalnega učenja, kvantitativnih metod, učenja drugega jezika, učenja večjezičnih študentov, didaktičnih raziskav na področju znanosti, matematike in razvoja branja ter na raziskavah v razredu. Največja inštitucija na univerzi je pedagoška fakulteta.

Partnerjeva vloga v projektu

MIUN je odgovoren za vodenje raziskave na šolah na Švedskem ter oblikovanje nacionalnih smernic za prenos programa ROKA v ROKI na sistemsko raven. MIUN bo zaradi svojih bogatih izkušenj z analizami velikih baz podatkov prevzel vodenje in odgovornost za zagotavljanje kakovosti projekta. Prav tako bo tesno sodeloval z drugimi partnerji v njihovih aktivnostih, npr. povezanih z razvojem merskih pripomočkov ROKA v ROKI in z razvojem programa ROKA v ROKI (za učence in strokovne delavce).

Preberi več: https://www.miun.se/en/

Osebe vključene v projekt

Maria Rasmusson

Maria je doktorica pedagoških znanosti in redna profesorica na fakulteti. Njene strokovne kompetence zajemajo razumevanje branja, digitalno branje, digitalne kompetence, izobraževanje in analizo večjih baz podatkov. Maria je prav tako magistrica družboslovnih  znanosti (glavni predmet psihologija) in magistrica pedagogike za višjo srednjo šolo (psihologija in religija). Izkušnje ima s poučevanjem psihologije na srednjih šolah in na visokošolski ravni. Že deset let sodeluje v raziskavi PISA na Švedskem. Pred kratkim je bila vključena tudi v raziskovalni projekt, kjer izvaja sekundarne analize podatkov PIAAC. Njeni raziskovalni interesi vključujejo pravičnost v izobraževalnih sistemih, ocenjevanje in razumevanje branja, dobro počutje študentov in dolgoročne učinke višjega srednješolskega izobraževanja.

  

Magnus Oskarsson

Magnus je doktoriral je na področju naravoslovja, kjer ga zanimajo predvsem nekognitivni dejavniki učenja učencev. Diplomiral je s temo o odnosih in stališčih učencev do naravoslovja. Ima številne izkušnje s področja analiz velikih baz podatkov, uporabe kvantitativnih metod in statistike. Trenutno sodeluje v evalvaciji projekta o razvoju šole in v raziskavi TIMSS na Švedskem ter je mednarodni koordinator projekta ROSE (Ustreznost naravoslovne vzgoje). Med letoma 2010 in 2015 je bil nacionalni koordinator raziskave PISA na Švedskem.

  

Nina Eliasson

Nina je doktorirala na področju naravoslovja s poudarkom na vprašanjih o enakosti spolov v naravoslovju. Ima magisterij s področja poučevanja in učenja matematike in naravoslovja  za nižje srednješolsko izobraževanje in diplomo iz družboslovnih znanosti, ožje, s področja izobraževanja. Med leti 2011 in 2016 je bila strokovna sodelavka raziskave PISA za področje naravoslovja na Švedskem in strokovna sodelavka raziskave PISA za področje reševanja problemov. Strokovno sodeluje tudi pri raziskavi TIMSS na Švedskem.

Helene Dahlström

Helene je doktorska študentka pedagogike, ki se ukvarja s primerjavo uporabe različnih znakovnih sistemov (e-oblika, papir-svinčnik). V svojo trenutno raziskavo bo zajela učence, katerih materini jezik je švedščina in učence, pri katerih je švedščina njihov drugi jezik. Sicer pa že 10 let dela kot učiteljica otrok s posebnimi potrebami ter učiteljica švedščine na osnovni šoli (poučuje otroke, katerih materni jezik ni švedščina). Trenutno zaključuje doktorsko disertacijo ter izobražuje učitelje na fakulteti.