Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije (MESS)

Kratki opis

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta odgovorno je za definiranje strateških i razvojnih ciljeva na području osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, visokog obrazovanja i istraživačkih i razvojnih aktivnosti u Sloveniji. U vezi s obrazovanjem, Ministarstvo definira stručne temelje za usvajanje dokumenata iz područja obrazovne politike, donosi zakone i provodi propise o obrazovnoj politici. Uspostavlja i unaprjeđuje sustav sveobuhvatnih analiza i praćenja stanja i razvoja obrazovanja, razvija nove alate za postizanje ciljeva obrazovne politike i planira potrebne financijske resurse za obrazovanje. Kroz različite uprave, Ministarstvo pokriva sva područja obrazovanja (od predškolskog do sveučilišta).

Uloga partnera u projektu

U projektu HAND in HAND, najznačajniju ulogu će imati Ured za razvoj obrazovanja. Ured obavlja poslove vezane uz rad vladinih stručnih vijeća za obrazovanje, sudjelovanje u europskoj obrazovnoj informativnoj mreži (Eurydice), procjenu obrazovnog sustava, upravljanje projektima kohezijske politike EU, pripremu osnovnih elemenata za istraživanje i razvoj vezano za predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, glazbeno obrazovanje i obrazovne programe za djecu i mlade s posebnim potrebama.

Više: http://www.mizs.gov.si/en/

Osoblje uključeno u projekt

Aleš Ojsteršek

Ravnatelj je Ureda za razvoj obrazovanja u Ministarstvu; bivši tajnik Ureda za mlade koji razvija projekte iz sektora mladih i upravlja njima te razvija normativna područja sektora mladih te radi na području kohezijske politike EU i razvoja ljudskih resursa u Sloveniji. Njegova uloga u projektu je osiguravanje političke izvedivosti predloženih smjernica i njihovo formalno predstavljanje u slovenskom obrazovnom prostoru; pripremanje isporuka; te sudjelovanje u diseminaciji i korištenju rezultata.

Stanka Lunder Verlič

Doktorirala je u području multikulturalizma (naslov disertacije: Education and qualifications of elementary school teachers in the U.S. state of Kansas and Slovenia for teaching in classes with immigrant children). Bavi se savjetodavnim radom u području multikulturalnog obrazovanja; prikladnosti preddiplomskog obrazovanja učitelja osnovnih škola u vezi s multikulturalnim temama i nastavnika osnovnih škola za rad s djecom useljenicima, razvoja multikulturalnih kompetencija i pružanja primjera praktičnih iskustava za rad u raznolikom okruženju.

Mija Javornik

Bavi se administracijom širokog spektra nacionalnih i međunarodnih policy projekata. Pruža podršku nacionalnoj bazi podataka (za područje obrazovanja).