Katalog SEM programov za učence

Na podlagi celostnega in sistematičnega pregleda literature in dobrih praks v nacionalnih kontekstih bo izdelan katalog obstoječih programov, katerih cilj je razvoj SEM kompetenc učencev.

Katalog SEM programov za učence je dostopen TUKAJ.

Program