Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ)

Kratki opis

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) – Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) provodi društveno relevantna, temeljna i primijenjena kvantitativna i kvalitativna znanstvena istraživanja različitih aspekata hrvatskoga društva. IDIZ čine 23 istraživača koji su doktori znanosti u područjima sociologije, psihologije, obrazovnih znanosti, filozofije, političkih znanosti i kulturne antropologije te 5 doktoranada. IDIZ se bavi istraživanjima mladih, obrazovanja, znanosti, religije, održivosti te rodnim i kulturalnim istraživanjima. Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) je istraživačka jedinica unutar IDIZ-a koja provodi temeljna i primijenjena istraživanja obrazovanja. Misija Centra je unaprijediti obrazovanje i obrazovnu politiku u Hrvatskoj temeljem znanstvenih istraživanja. Centar teži nacionalnoj i međunarodnoj prepoznatljivosti u području interdisciplinarnih znanstvenih i razvojnih istraživanja obrazovanja.

Više: http://www.idi.hr/en/

Uloga partnera u projektu

IDIZ je zadužen za provođenje istraživanja i programa HAND in HAND u Hrvatskoj te će kao delegirano tijelo osigurati podizanje rezultata projekta na razinu nacionalne obrazovne politike. IDIZ je voditelj izrade HAND in HAND programa za učenike te je zadužen za diseminaciju rezultata u Hrvatskoj, u čemu će blisko surađivati s Mrežom centara za obrazovne politike (NEPC).

Osoblje uključeno u projekt

Iris Marušić

Doktorirala je u području psihologije te ima istraživačko iskustvo u području psihologije obrazovanja i psihologije ličnosti, s posebnim istraživačkim interesom za ulogu ličnosti i motivacije u školskom okruženju. Trenutno je voditeljica Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu i vodi hrvatski tim u Hand in Hand projektu. Sudjelovala je u nacionalnim i međunarodnim projektnim timovima u području motivacije nastavnika i učenika te u istraživanjima ličnosti. Ima iskustva kao voditeljica projekata, voditeljica ljetne škole, projektna koordinatorica, predsjednica i članica programskih i organizacijskih odbora znanstvenih konferencija; u multikulturnom okruženju (sudjelovanjem u međunarodnim projektima i ljetnim školama); u kreiranju i razvoju obrazovnih politika kao članica radnih skupina za izradu Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i za izradu kurikularnih dokumenata kao dio kurikularne reforme.

  

Saša Puzić

Doktorirao je u području sociologije obrazovanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Viši je znanstveni suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja. Njegovi istraživački interesi uključuju društvene nejednakosti u obrazovanju kao i interkulturno obrazovanje. Planira, organizira i provodi projekte, provodi sekundarne analize podataka međunarodnih procjena učenika, te također organizira i održava radionice u školama. Njegovo iskustvo u poučavanju uključuje i poučavanje Sociologije obrazovanja na diplomskoj razini na Sveučilištu u Zagrebu.

Jelena Matić

Doktorirala je, magistrirala i diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U okviru doktorskog istraživanja bavila se povezanošću osobina ličnosti, kognitivnih sposobnosti i generaliziranih predrasuda. Zaposlena je kao poslijedoktorandica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu – Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja. Njena istraživačka iskustva i interesi obuhvaćaju područja psihologije obrazovanja, psihologije ličnosti i socijalne psihologije. Suradnica je u provedbi sveučilišne nastave te ima iskustvo administriranja nacionalnog obrazovnog projekta u okviru IPA programa.

  

Iva Košutić

Doktorirala je u području sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska). Znanstvena je suradnica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja. Ima istraživačko iskustvo u području sociologije obrazovanja. Njezini istraživački projekti obuhvaćali su različite teme, kao što su kvaliteta obveznog obrazovanja, socijalna dimenzija obrazovanja, financiranje visokog obrazovanja i pravednost u visokom obrazovanju. Njezin glavni istraživački interes obuhvaća teme vezane uz socijalne determinante akademskog postignuća učenika u školskom okruženju te školske karakteristike koje utječu na dobrobit učenika i njihov uspjeh u školama. U doktorskoj disertaciji analizirala je kako socijalno i kulturno porijeklo učenika utječe na njihov školski uspjeh i donošenje obrazovnih odluka. Kao vanjska suradnica sudjelovala je/sudjeluje u izvođenju nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kolegijima Analitička sociologija i Obrazovanje i društvo.

Ivana Jugović

Doktorirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska). Znanstvena je suradnica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (Hrvatska) – Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja. Ima istraživačkog iskustva u područjima psihologije obrazovanja i rodne ravnopravnosti. Preciznije, bila je uključena u nacionalne i međunarodne projekte koji istražuju rodnu dimenziju obrazovnih i karijernih izbora, profesionalni razvoj  učitelja/ica, rodno utemeljeno nasilje u školama i rodnu (ne)jednakost u obrazovanju i obitelji. Ima iskustva u poučavanju psihologije roda i metodologije na Sveučilištu u Zagrebu. Također, ima iskustva u organiziranju i provođenju treninga za učitelje/ice. Surađuje s dionicima/ama u području obrazovanja i rodne ravnopravnosti, zagovarajući implementaciju rodno osjetljivih politika u obrazovanju.