Institut za društvena istraživanja u Zagrebu  (ISRZ)

Kratek opis

Inštitut za družboslovne raziskave Zagreb (ISRZ) ‒ Center za raziskave s področja vzgoje in izobraževanja in razvoj (CERD) izvaja družbeno pomembne, temeljne in aplikativne, kvantitativne in kvalitativne znanstvene raziskave zajemajoč različne vidike hrvaške družbe. Na ISRZ je zaposlenih več raziskovalcev, od tega pet doktorskih študentov in 23 raziskovalcev z doktoratom znanosti na področjih sociologije, psihologije, pedagoških znanosti, filozofije, političnih znanosti in kulturne antropologije. ISRZ se raziskovalno ukvarja s temami s področja mladih, izobraževanja, znanosti, religije, trajnosti, študije spolov in kulturnih študij. Center za raziskave s področja vzgoje in izobraževanja in razvoj (CERD) je raziskovalna enota na ISRZ, ki izvaja predvsem temeljne in aplikativne raziskave s področja izobraževanja. Poslanstvo Centra je preko raziskav izboljšati izobraževalne politike in izobraževanje na Hrvaškem. Center je na nacionalni in mednarodni ravni prepoznaven na področju interdisciplinarnih znanstvenih in razvojnih raziskav.

Preberi več: http://www.idi.hr/en/

Partnerjeva vloga v projektu

ISRZ je odgovoren za izvedbo raziskave na šolah na Hrvaškem ter oblikovanje nacionalnih smernic za prenos na sistemsko raven. ISRZ bo vodil razvoj programa ROKA v ROKI za učence in tesno sodeloval z NEPC pri diseminaciji projekta na Hrvaškem.

Osebe vključene v projekt

Iris Marušić

Iris je doktorica psiholoških znanosti. Ima izkušnje z načrtovanjem, organizacijo in izvajanjem projektov, izkušnje z organizacijo in vodenjem projektnih skupin, izboljševanjem šolskega prostora ter številne izkušnje s predstavljanjem svojega raziskovalnega dela na domačih in mednarodnih konferencah ter z izvajanjem delavnic in s poučevanjem na dodiplomski in podiplomski ravni. Izkušnje ima z vodenjem raziskovalnih skupin in projektov ‒ trenutno je vodja Centra za pedagoške raziskave in razvoj na ISRZ. Prav tako ima izkušnje kot vodja projekta, vodja poletne šole, koordinatorica projekta, bila je predsednica in članica programov in organizacijskih odborov znanstvenih konferenc; izkušnje ima tudi z večkulturnimi okolji (sodelovanje v mednarodnih projektih in poletnih šolah). Kot članica delovnih skupin za oblikovanje Strategij za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Hrvaške ima izkušnje z oblikovanjem in razvojem izobraževalnih politik ter z oblikovanjem učnih načrtov v kurikularni reformi.

  

Saša Puzić

Saša je doktoriral na področju sociologije izobraževanja (naslov teze: Izobraževanje in etničnost: primerjalna analiza evropskih izkušenj). Raziskuje področja medkulturnega izobraževanja in neenakosti v izobraževanju. Načrtuje, organizira in izvaja projekte ter sekundarne analize mednarodnih podatkov, prav tako tudi organizira in izvaja delavnice v šolah.

Jelena Matić

Jelena je magistrica psihologije, trenutno doktorska študentka (naslov teze: Povezanost osebnosti, kognitivnih sposobnosti in nagnjenosti k predsodkom do različnih družbenih skupin, vključno s priseljenci). Raziskuje področja pedagoške psihologije (učni dosežki, samopodoba, motivacija, učne strategije), osebnosti in socialne psihologije (predsodki, diskriminacija) ter področje vključujočega izobraževanja. Izkušnje ima s poučevanjem, vodenjem nacionalnih projektov na področju izobraževanja (program IPA) in analizami podatkov.

  

Iva Košutić

Iva je doktorica socioloških znanosti (naslov teze: Kulturni kapital in družbeni položaj družine kot faktorja neenakosti v izobraževanju). Doktorat je opravila na Fakulteti za humanistične in družbene vede na Univerzi v Zagrebu. Raziskovalno deluje na področju sociologije izobraževanja. Sodelovala je v različnih raziskovalnih projektih na teme: kakovost obveznega izobraževanja, socialna dimenzijo srednješolskega izobraževanja, financiranje visokošolskega izobraževanja in pravičnost v visokem šolstvu. V raziskovalnih projektih sodeluje pri vseh fazah projekta ‒ pri pripravi konceptualnega okvira, načrtovanju in testiranju raziskovalnih instrumentov, zbiranju kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, kvalitativnem in kvantitativnem analiziranju podatkov ter pri diseminaciji rezultatov. Izkušnje ima tudi s poučevanjem na univerzitetni ravni.

Ivana Jugović

Ivana je doktorica psiholoških znanosti (naslov teze: Pomembnost spolnih vlog in stereotipov pri razlagi učnih dosežkov in poklicnih odločitev). Raziskovalno deluje na področjih pedagoške psihologije in psihologije spola. Ima izkušnje tako v kvantitativnih kot v kvalitativnih metodah, poseduje vodstvene in upravljalne sposobnosti, kar dokazuje njena vodilna raziskovalna vloga pri projektih in ter vloga predsednice v odborih. Delovne izkušnje ima tudi v interdisciplinarnih skupinah ter s poučevanjem, načrtovanjem in organizacijo delavnic in usposabljanj.